Effektiv og skånsom skadedyrsbekæmpelse hos boligselskaber og erhverv.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi mange års erfaring med at rådgive boligselskaber og erhverv om effektiv forebyggelse og skånsom skadedyrsbekæmpelse og vores kompetente skadedyrseksperter har R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Vi kan bistå med rådgivning om forebyggelse gennem vedligehold og justeringer af bygningsforhold og foretager også kontrol og sikring af afløbssystemer, stikledninger, brønde m.m. Er uheldet ude træder vi til med effektive og skånsomme bekæmpelsesmetoder.

Skadedyrsbekæmpelse:

Rådgivning om bygningsforhold, ændringer og vedligeholdelse
Kontrol og sikring af afløbssystemer, stikledninger og brønde
Rottespærrer
Aktivitetsfælder
Insektfangere
Overvågningskasser med onlineovervågning

Forebyggelse er den mest effektive skadedyrsbekæmpelse, og når der sættes ind i tide, så er det både en billigere og mere skånsom måde at bekæmpe skadedyr

Etisk og skånsom skadedyrsbekæmpelse med Anlægsgartner Gottlieb

Vores forebyggende indsatser og skadedyrsbekæmpelse sker altid med skærpet fokus på sikkerheden for både mennesker, natur og dyr, og vi benytter selvfølgelig kun metoder, som er både dyreetisk og miljømæssigt forsvarlige.

Undgå angreb fra mus og rotter med en forebyggende indsats

Mus og rotter er nogle af de skadedyr i Danmark, som kan forvolde de største skader. Har de først fundet vej ind på en erhvervsejendom, så kan det få store konsekvenser for dagligdagen og driften og i værste tilfælde føre til myndighedskrav om langvarig nedlukning eller driftsstop. Som erhvervsdrivende skal du benytte dig af autoriserede udbydere inden for skadedyrsbekæmpelse og du har pligt til at anmelde et skadedyrsangreb.

Mus og rotter er nogle af de skadedyr, hvor det er muligt at forhindre angreb og store skader med forskellige forebyggende tiltag. Vores eksperter kan hjælpe jer og har R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Sikring af afløbssystemer, stikledninger og brønde

Rottespærrer
Aktivitetsfælder
Onlineovervågning 24/7

Onlineovervågning af jeres ejendom er en effektiv måde at opdage et skadedyrsangreb på, før det er for sent. Vi opsætter strategisk placerede overvågningskasser på jeres ejendom, og en sensor i overvågningskassen kan med det samme registrere, hvis der er aktivitet i kassen. Den kan også artsbestemme skadedyret ud fra vægt og aktivitetsmønster, hvorefter den vil alarmere vores skadedyrseksperter, som rykker ud inden for ganske få timer.

En tidlig indsats reducerer skaderne ved et skadedyrsangreb

Hvis vi registrerer et angreb på jeres ejendom, så kan vi hurtigt sætte ind med en aktiv indsats. Vi har mange forskellige bekæmpelsesværktøjer at gøre brug af afhængigt af de lokale forhold og angrebets omfang. Det kan være alt fra fælder på strategiske steder til bekæmpelse med specialtrænet hund.

Få Anlægsgartners Gottliebs hjælp til en forebyggende indsats mod skadedyrsangreb.

Sådan hjælper vi jer med at forebygge mod skadedyr:

1.Bygningsgennemgang og rådgivning
Gennemgang af ejendom og udarbejdelse af lokal forebyggelses- og indsatsplan

2.Opsætning og installering
Installation og opsætning af nødvendige tiltag, fx rottespærre, bekæmpelsesfælder, overvågningskasser, insektfangere mv.

3. Service og overvågning
Mulighed for serviceløsning med årlig bygningsgennemgang og besigtigelse af de forebyggende installationer. Med overvågningskasser følger der rapportering og alarmering 24/7.

I tilfælde af et skadedyrsangreb står vores erfarne skadedyrseksperter klar med en aktiv indsats inden for få timer og en kompetent rådgivning om bekæmpelsesmetode.

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over
det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjæl-
land, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet
og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Glostrup,
Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker