Rottebekæmpelse

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi stor viden om rotter og kloakering og vi kan hjælpe med både rottesikring og effektiv rottebekæmpelse for dit erhverv. De fleste tilfælde med rotter stammer nemlig fra skader på kloaksystemet. Oplever du derfor tegn på rotter i kloakken, er vi et godt bud på din hjælper – og så er det faktisk din borgerpligt at reagere straks.

Vi har mange års erfaring som rottebekæmpere og er særligt kompetente til at bekæmpe og forebygge mod rotter. Vi udbedrer skader og fjerner årsagen til rotteproblemet. Desuden udarbejder vi skadedyrsrapporter og sætter fælder op. Her bruger vi både almindelige og automatiske (intelligente) fælder til effektiv rottebekæmpelse.

Tegn på rotter

Rotter lever især i kloaksystemer, og de kommer typisk op og ind i bygninger, når der er et brud på et kloakrør. Af den grund kan rotter i første omgang være svære at have viden om, men der er dog nogle tegn, som du kan være opmærksom på

Typiske tegn på rotter er ofte synlige og kan være:

  • Huller i jorden
  • Gnavede huller i vægge
  • Rotteekskrementer
  • Lugtgener: en lugt af kloak indendørs
  • Kradse- og pibelyde fra lofter, vægge eller under gulve

Når rotter yngler, bygger de ofte reder og søger herefter ud af kloakkerne. En rotte er dog sky og kommer tit kun frem, når det er mørkt. Hvis du derfor ser en rotte, når det er lyst, kan det være et tegn på, at der er et alvorligt rotteproblem.

Hvorfor er rottebekæmpelse vigtigt for din virksomhed?

For din virksomhed er der vigtige betragtninger at gøre sig i forbindelse med bekæmpelsen af rotter.

Et økonomisk aspekt af rottebekæmpelse for erhverv er fx. at rotter kan forårsage skader på kloak og rør. Det kan kræve omfattende renoveringer af kloaknettet for din virksomhed efterfølgende. Hertil kan rotter i slemme tilfælde også gnave sig ind i eller gennem forskelligt inventar, din virksomhed måtte have på lageret.

For din virksomheds omdømme er det heller ikke godt med et rotteproblem. Er dit erhverv fx. en del af fødevareindustrien, vil rotterne hurtigt finde madvarerne – og det er et problem, for rotter er smittebærere og udgør en stor smittefare. Et besøg af Fødevarestyrelsen i en sådan situation ville hertil være en beklagelig affære.

Derfor er det vigtigt, at du handler hurtigt, hvis du ser tegn på rotter, så det ikke udvikler sig til en rotteplage på din arbejdsplads – og det kan vi hjælpe dig med.

Hvordan udføres effektiv rottebekæmpelse?

Det kan betale sig at forebygge mod skadedyrene ved fx. at sikre med rottespærrer eller renovation af kloak- og rørsystemer. Rottebekæmpelse for erhverv skal foretages af autoriserede rottebekæmpere, og derfor kan du trygt bruge os.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan vi også foretage en tv-inspektion for at afsløre rotteproblemer i kloaksystemet. Med et stikkamera kan vi fx. præcist undersøge, om der er rotter i kloakken, og om der er skader på din virksomheds rør.

Udarbejdelse af skadedyrsrapporter

Vær opmærksom på, at du uanset om du er privat eller erhverv ifølge Miljøstyrelsen har pligt til at sikre din ejendom mod rotter. Det gælder alle grundejere.
Vi udarbejder en skadedyrsrapport, som viser, at vi har gennemført rottebekæmpelse på ejendommen.

Husk at det er vigtigt med både:
– Forebyggelse mod rotter og
– Rottebekæmpelse
Med begge dele gør du en aktiv indsats for at bekæmpe rotteproblemer.

Vælg Anlægsgartner Gottlieb A/S til din rottebekæmpelse

Antallet af rotter er steget, og derfor er rotter de senere år blevet et større og større problem. En rotte kan klemme sig gennem en åbning på kun 2 cm og finder med denne egenskab hurtigt frem til fejl i afløbs- og rørsystemer. Da de samtidig er dyr, der formerer sig hastigt – en hun kan få 3-5 kuld på et år med op til 12 unger pr. gang – er det nødvendigt med både forebyggelse og effektiv rottebekæmpelse.

Det er vigtigt, at du ikke selv indleder en kamp mod rotter, men derimod får professionelle til at stå for rottebekæmpelsen hos din virksomhed, som har specialviden om metoder til bekæmpelse af rotter. En autoriseret rottebekæmper ved nemlig, hvordan man håndterer gift og undgår, at rotterne udvikler resistens. Resistens mod gift kan nemlig gøre det yderst besværligt at komme af med rotter på længere sigt.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er vi autoriserede kloakmestre og har mange års erfaring som rottebekæmpere. Netop det er din tryghed for, at vi udfører professionel og effektiv rottebekæmpelse.

Kontakt os og hør nærmere om pris på rottebekæmpelse af dit erhverv hos Anlægsgartner Gottlieb A/S’s rottebekæmpere.

Michael Thryesøe
Michael Thryesøe
Produktionsleder – Entreprise

Få et uforpligtende tilbud på TV-inspektion


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker