Fugtsikring af kælder i boligområder, erhvervsejendomme og boligforeninger

Fugt i kælder og fundamentet kan både være sundhedsskadeligt og med til at forringe ejendommens værdi. Er der tegn på fugt i ejendommens kælder og/eller fundament, anbefaler vi, at I får en fagmand til at foretage et fugttjek. Hos Anlægsgartner Gottlieb har vi lang erfaring med fugtsikring af større byggerier, både offentlige og private.

Fugt i fundament og sokkel kan på længere sigt forårsage alvorlige skader på ejendommen og føre til skimmelsvamp.

Især ældre ejendomme har problemer med fugt, enten permanent eller i perioder, men vi ser også problemer med fugtskader på byggerier af nyere dato, ligesom vi har nedgraver omfangsdræn på nybyggeri.

Opstigende grundfugt er et problem i 90% af alle danske kældre

Tegn på fugt i fundamentet:

 • Fugtige skjolder på vægge eller gulv
 • Saltaflejringer
 • Flager eller puds der krakelerer fra væggen
 • Sprækker i væg

Der er en forklaring på fugtproblemer

I mange ældre bygninger er fugt i kælderen et midlertidigt problem, som med tiden bliver tilbagevendende. Det kan både skylde ejendommens alder og manglende fugtsikring. Det kan også være ændrede klimaforhold, så som skybrud, der er med til at sætte kloaksystemer og afløb under pres. Uanset årsagen, så skal fugtproblemer i ejendommens fundament og kælder tages alvorligt, da det ikke forsvinder af sig selv, men på længere sigt kan gøre stor skade på ejendommen.

Mulige årsager til fugtproblemer i ejendommens kælder

 • Omgivende jord som ikke afvandes tilstrækkeligt
 • Højtliggende vandspejl, enten permanent eller midlertidigt
 • Problemer med afløb eller stoppede dræn
 • Et kloaksystem som er under pres ved skybrud
 • Oversvømmelse af omkringliggende område, permanent eller periodisk.

Få et uforpligtende tilbud

  Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

  Professionel fugtsikring af kælder og fundament

  Er der problemer med fugt i ejendommens kælder, så kan vores specialister hjælpe. De har mange års erfaring med at fugtsikre kældre og håndtere vand og fugt, både ude og inde.

  Anlægsgartner Gottlieb består af engagerede fagfolk og specialister inden for fugtsikring, anlæg og kloakering. Vi har mange års erfaring i fugtsikring på både større byggerier og erhvervsejendomme.

  Vores rådgivere har specialviden på området, og vi forestår hele processen, fra afdækning af årsag og løsning til udførelse. Vores team samarbejder, så enhver opgave løses med høj kvalitet og holdbare løsninger både over og under jorden.

  Vi har en bred vifte af forskellige faggrupper, så vi kan altid sammensætte det helt rigtige team uanset opgavens omfang. Vi har faguddannede anlægsgartnere, rørlæggere, regnvandskonsulenter, jordbrugsteknologer, ingeniører, landmålere og mekanikere. Vi er medlem af Danske Kloakmestre og Dansk Industri.

  Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi solid erfaring og ekspertise inden for lokal afledning af regnvand og skybrudssikring.

  Løsninger til fugtsikring af kælder

  1. Omfangsdræn med tilhørende efterisolering.
  2. Optimeret overfladeafvanding
  3. Indvendigt og udvendigt reparationer af murværk

  Omfangsdræn – er det den rette løsning?

  Hvis der er tegn på fugt, vil et omfangsdræn ofte være en løsning. Med nedgravning af afvandingsrør langs bygningen drænes jorden omkring fundamentet, og risikoen for vandskader formindskes. Men inden der træffes beslutning om at nedgrave omfangsdræn foretager vores specialister altid en grundig undersøgelse af problemets oprindelse. Vi forestår også nedgravning af omfangsdræn på nye byggerier.

  Omfangsdræn er ofte en investering. Men foretages den for eksempel i forbindelse med nybyggeri, vil man allerede i projekteringsfasen kunne træffe nogle beslutninger, som giver besparelser, fx. på isolering af kælderareal og udgravning i forbindelse med fundament.

  I Anlægsgartner Gottlieb A/S holder vi os altid ajour med nyeste viden inden for omfangsdræn. Vi deltager ofte i undervisning hos Teknologisk Institut i Taastrup, så vi kan tilrette vores løsninger løbende til den nyeste forskning.

  Kontakt vores specialister for at få vejledning her

  Link.

  Ekstrafundering

  Oftest er der udfordringer med dybden af fundamenter på gamle bygninger, for at komme ned i korrekt dybde med vores dræn. I sådanne tilfælde kommer vi altid med løsningsforslag evt. i samarbejde med en geoteknikker, hvilket giver det bedste udgangspunkt for bygherre på både kvalitet og økonomi. Vi sikrer, at ekstrafundering og anlægsudgravninger altid overholder Danske Standarder for at komme i korrekt dybde.

  Rådgivning og grundig dialog inden projektstart

  Med en indgående viden og bred faglig ekspertise har vi erfaring i at yde rådgivning også inden projektstart. Vores stab af fagfolk hjælper med at skabe fuldt overblik over alle projektets faser – også ved projekter i større skala med høj kompleksitet.

  Fremtidssikre løsninger

  Vi afsøger altid løsninger og muligheder, der efterlader mindst muligt aftryk på naturen og klimaet. Det kan også være alternative løsninger, som fremtidssikrer området mod høje mængder regnvand og klimaforandringer.

  Michael Thrysøe
  Michael Thrysøe
  Produktionsleder – Entreprise

  Sjælland

  Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

  +45 46 41 44 42

  Få et uforpligtende tilbud på kloakservice

   Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.