Effektiv fugtsikring af kælder

Fugt i kælderen kan skabe lugtgener og dårligt indeklima og det kan gøre din kælder nærmest ubrugelig. Er der samtidig fugt i fundament og sokkel, kan det på længere sigt forårsage alvorlige skader på dit hus og udvikle skimmelsvamp. Har du en kælder? Så sæt tidligt ind, hvis du ser tegn på fugt.

Med omfangsdræn langtidssikres bygningerne mod kælderfugt. Vores fagfolk er specialiserede i nedgravning og etablering af omfangsdræn.

Opstigende grundfugt er et problem i 90% af alle danske kældre

Typiske tegn på fugtproblemer i en kælder

 • Der lugter hengemt og af fugt og mug
 • Tekstiler, bøger m.v., som opbevares i kælderen er fugtige eller jordslåede
 • Mørke fugtskjolder på mure og mørke aftegninger på bjælker
 • Løs puds der krakelerer
 • Saltudblomstringer
 • Angreb af skimmelsvamp

Få et uforpligtende tilbud

  Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

  Hvorfor er der fugt i kælderen?

  Fugt i kælder og fundamentet forsvinder ikke af sig selv, men kender du årsagen, så kan du også gøre noget ved det. Er der tegn på fugt i din kælder, så anbefaler vi, at du får en fagmand til at foretage et fugttjek. Det gælder også, selvom du har planer om at sælge, da fugtproblemer forringer værdien af dit hus.

  Typiske årsager til fugtproblemer i kælder

  • Regnvandsbelastning
  • Opstigende fugt fra gulvet
  • Indtrængende fugt fx fra højt vandspejl
  • Problemer med afløb, kloak eller stoppede dræn

  Fugt i kælderen på ældre huse

  Især ældre huse får problemer med fugt, enten permanent eller i perioder. Det sker ofte for huse, hvor der ikke er dræn omkring soklen og hvor kælder er etableret uden drænlag. På baggrund af mange års erfaring og analyser ved vi, at der er problemer med opstigende grundfugt i 90% af alle danske kældre. Har man problemer med fugt i kælderen, er det ikke bare sundhedsskadeligt at bruge rummet, det nedbringer også husets værdi.

  Gode løsninger til fugtsikring af kælder

  1. Omfangsdræn med tilhørende efterisolering.
  2. Optimeret overfladeafvanding
  3. Indvendigt og udvendigt reparationer af murværk

  Har du problemer med fugt i kælderen, så kan vi hjælpe dig med at løse det. Vores autoriserede kloakmestre og specialister har mange års erfaring med at fugtsikre kældre og håndtere vand og fugt, både ude og inde. Vi har en bred vifte af forskellige faggrupper, så vi kan altid sammensætte det helt rigtige team uanset opgavens omfang. 

  5 gode grunde til at fugtsikre din kælder

  31. Din bolig stiger i værdi
  2. Indeklimaet bliver markant bedre
  3. Kælderarealet kan udnyttes optimalt
  4. Varmeregningen reduceres
  5. Levetiden på din bolig forlænges

  Michael Thrysøe
  Michael Thrysøe
  Produktionsleder – Entreprise

  Sjælland

  Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

  +45 46 41 44 42

  Få et uforpligtende tilbud på kloakservice

   Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.