Jord- og gravearbejde

Anlægsgartner Gottlieb A/S udfører alt inden for anlægsarbejde: jordarbejde, gravearbejde, jordflytning, byggemodning og landskabsarbejde – specielt gravearbejde ved nybyggeri og anlæg.

Vi har stor erfaring med anlægsopgaver, jordarbejde og terrænarbejde for større virksomheder, regioner og kommuner, foreninger institutioner, bolig- og ejendomsselskaber. Det kan foreksempel være anlæg ved kabelgravning, nyanlæg af kloak, indbygning af overskudsjord, trafiksanering, etablering af kuperet landskab o.l.

Vi er med hele vejen – fra rådgivning til udførelsen

Anlægsgartner Gottlieb har solid erfaring med både rådgivning, projektering, planlægning og udførelser af gravearbejde, jordarbejde, byggemodning og anlægsarbejde. Inden vi påbegynder et projekt, starter vi altid med en grundig gennemgang og analyse af opgavens omfang. Vi rådgiver både ved nybyggeri og anlæg af landskaber.

Når et område, f.eks. et fladt jordområde, skal anlægges med bakker eller kurver, kræver det stor præcision og faglig viden om gravearbejde, jordarbejde, anlæg og nybyggeri. Jord- og terrænarbejdet er nemlig afgørende for, at de kommende planter og træer trives, og for at belægningerne bliver optimale.

  Gravearbejde med omtanke og præcision

  Gravearbejde kræver planlægning og forundersøgelser. Hos Anlægsgartner Gottlieb forstår vi at tage hensyn til jordforhold og installationer i jorden, så gravearbejde giver mindst muligt produktionstab eller unødvendige gener for borgere eller beboere. Vi har den rigtige maskinpark til gravearbejdet, der kan supplere med gravearbejde udført i hånden, hvor det er påkrævet. Sikkerheden er altid i orden i alt vores gravearbejde

  Forundersøgelse af jord ved gravearbejde

  Der er mange fordele ved at have en professionel partner til gravearbejde ved nybyggeri og anlæg. Anlægsgartner Gottlieb har lang erfaring på området. Vi tilbyder vores kunder grundige forundersøgelser, som har betydning for sikkerheden og dermed nedsættes risiko for arbejdsulykker, fald og nedskridning af jord ved grave- og anlægsarbejdet. Samtidig stiller vores fagfolk deres ekspertise på jordkvalitet til rådighed i forbindelse med kommende beplantning. Det betyder, at det fremtidige anlægsarbejde lettes, fordi der fra start er gennemtænkte løsninger for det kommende nybyggeri- og anlægs finish.

  Vi udfører også udgravning og andet anlægsarbejde i forbindelse med rendegrave til forsyningsledninger, rør og kabler. Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder professionel entreprise på gravearbejde ved både nybyggeri og anlæg. Vi projekterer og planlægger grave- og jordarbejdet for jer.

  Jordarbejde og jordflytning

  Vi har stor erfaring med både bortkørsel, jordflytning og bortskaffelse af jord. Vi har grab og lastbiler, så vi kan klare jordarbejde med afgravning af muld og bortkørsel af dette. Vi klarer også jordudskiftning, hvis jordens bæreevne eller kvalitet er for dårlig eller, hvis der er tale om forurenet jord.

  Håndtering af forurenet jord

  Vores fagfolk har lang erfaring i jordarbejde, og som kunde hos Anlægsgartner Gottlieb er I garanteret en faglighed og indsigt i håndtering af for eksempel forurenet jord. Det kan for eksempel være tidligere og nuværende militær- og industrigrunde, hvor jorden kan være kemisk eller biologisk forurenet eller efter f.eks. trafikuheld. Vi har kompetencerne og erfaringerne til at udføre jordarbejde med forurenet jord i klasse 0 – 4, samt specialforurenet jord. Vi tager os af hele processen omkring oprensningen af jordforureningen. Vi sørger for jordprøver, jordanalyser, køresedler og obligatoriske anmeldelser til JordWeb. Vi sørger altid for at forurenet jord køres lovligt og sikkert til nærmeste godkendte affaldsdeponi afhængigt af jordens forureningsgrad.

  Entreprise på byggemodning

  Vi tilbyder entrepriseløsning på byggemodning af arealer til landskabsarbejder og opførelse af nybyggeri. Ved byggemodning til nybyggeri klargør vi til støbearbejde. Vores fagfolk graver ud og laver bundopbygning, så fundamentet er i orden for det videre anlægsarbejde.

  Totalleverandør på kloak og anlægsprojekter

  Vores medarbejderteam består af faguddannede anlægsgartnere, rørlæggere, regnvandskonsulenter, jordbrugsteknologer, ingeniører, landmålere, landskabsarkitekter og entreprenørmekanikere. Vi er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, samt Dansk Industri. Vi kan derfor tilbyde vores kunder en totalleverandør, der forestår alle dele af arbejdsprocessen.

  Kontakt os for en spørgsmål om, hvordan vi kan hjælpe med jeres gravearbejde og jordarbejde, eller rekvirer et uforpligtende tilbud online.

  Thomas L. Rasmussen
  Thomas L. Rasmussen
  Produktionschef – Entreprise

  Sjælland

  Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

  +45 46 41 44 42

  Få et uforpligtende tilbud på din anlægsopgave

   Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på tlr@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.