Rottebekæmpelse

Oplever du tegn på rotter i kloakken, skal du reagere straks. De fleste tilfælde med rotter stammer fra skader på kloaksystemet.
Hos anlægsgartner Gottlieb har vi stor viden om rotter og kloakering. Derfor kan vi hjælpe med både rottesikring og effektiv rottebekæmpelse.

Vi er autoriserede rottebekæmpere og særligt kompetente til at bekæmpe og forebygge mod rotter. Vi udbedrer skader og fjerner årsagen til rotteproblemet. Desuden udarbejder vi skadedyrsrapporter og sætter fælder op. Vi bruger både almindelige og automatiske, såkaldte intelligente fælder til effektiv rottebekæmpelse.

Tegn på rotter

Rotter lever især i kloaksystemer, og de kommer typisk op og ind i ejendomme, når der er et brud på et kloakrør. De kan forårsage store skader på kloak og rør, som kan kræve omfattende renoveringer af kloaknettet. Derfor er det vigtigt, at du handler, hvis du ser tegn på rotter, så det ikke udvikler sig til en rotteplage. En rotte kan klemme sig gennem en åbning på kun 2 cm.

Rotter efterlader ofte synlige tegn. Typiske tegn på rotter kan være:

 • Huller i jorden
 • Gnavede huller i vægge
 • Rotteekskrementer
 • Lugtgener: en lugt af kloak indendørs
 • Kradse- og pibelyde fra lofter, vægge eller under gulve

Når rotter yngler, bygger de ofte reder og søger derfor ud af kloakkerne. Et rotteproblem kan ses både i ejendomme, hønsehuse, stalde og andre bygninger. En rotte er sky og kommer tit frem, når det er mørkt. Hvis du ser en rotte, når det er dagslys, kan det være et tegn på, at der er et alvorligt rotteproblem.

 • tv inspektion kloak københavn & sjælland
 • tv inspektion
 • tv inspektion kloak

Hvordan udføres effektiv rottebekæmpelse?

Antallet af rotter er steget, og derfor er rotter de senere år blevet et større og større problem. Rotter i kloakkerne finder hurtigt frem til fejl i afløbs- og rørsystemer, og da de er dyr, der formerer sig hastigt – en hun kan få tre til fem kuld på et år med op til 12 unger pr. gang – er det nødvendigt med både forebyggelse og effektiv rottebekæmpelse.

Hos anlægsgartner Gottlieb kan vi foretage en tv-inspektion for at afsløre rotteproblemer i kloaksystemet. Med et stikkamera kan vi præcist undersøge, om der er rotter I kloakken, og om der er skader på rør.

Udarbejdelse af skadedyrsrapporter

Vær opmærksom på, at du uanset om du er privat eller erhverv ifølge Miljøstyrelsen har pligt til at sikre din ejendom mod rotter. Det gælder alle grundejere.
Vi udarbejder en skadedyrsrapport, som viser, at vi har gennemført rottebekæmpelse på ejendommen.

Husk at det er vigtigt med både:
– Forebyggelse mod rotter og
– Rottebekæmpelse
Med begge dele gør du en aktiv indsats for at bekæmpe rotteproblemer.

 • tv inspektion kloak
 • tv inspektion
 • tv inspektion kloak københavn & sjælland

Pris på rottebekæmpelse

Få sikret din ejendom mod rotter. Det kan betale sig at forebygge mod skadedyrene ved f.eks. at sikre med rottespærrer og renovere kloak- og rørsystemer. Rottebekæmpelse skal foretages af autoriserede rottebekæmpere, og derfor kan du trygt bruge os.

Vær opmærksom på, at rotter udgør en smittefare. Du bør ikke selv røre en død rotte eller røre ved ting, som rotter har været i kontakt med. Det er vigtigt, at du ikke selv indleder en kamp mod rotter, men derimod får professionelle til at stå for rottebekæmpelsen, som har specialviden om metoder til bekæmpelse af rotter. En autoriseret rottebekæmper ved desuden, hvordan man håndterer gift og undgår, at rotterne udvikler resistens. Resistens mod gift kan nemlig gøre det besværligt at komme af med rotter på længere sigt.

Hos anlægsgartner Gottlieb er vi både autoriserede kloakmestre og autoriserede rottebekæmpere. Netop det er din tryghed for, at vi udfører professionel og effektiv rottebekæmpelse.
Kontakt os og hør nærmere om pris på rottebekæmpelse hos anlægsgartner Gottliebs autoriserede rottebekæmpere.

Kim Mundberg
Kim Mundberg
Afdelingschef Entreprise og kloak
Fagligt ansvarlig kloakmester

Sjælland

Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

+45 46 41 44 42

Få et uforpligtende tilbud på tv-inspektion

Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på km@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

Kundeudtalelser

Vinterservice

Super god service.

Nordisk Erhvervs Partner, 2730 Herlev

Vedligehold af grønne arealer

Der er blevet udført alt hvad der er aftalt til prisen, der har været en god dialog og sparring omkring projektet.
Jeg kan kun anbefale dem og vi/jeg vil helt sikkert benytte dem igen til anden opgave.

G/F Ådalen, 4000 Roskilde

Undersøgelse og renovering af kloak

Gartner Gottlieb udførte et større projekt om undersøgelse af vores kloakers tilstand vha. tv-inspektion, og med efterfølgende renovering af kloakerne. Et kompliceret projekt med mange ejerforeningen involveret. de holdt overblikket og afsluttede arbejdet i fin stil.

Gårdlauget Lipkesgården, 2100 København Ø

Udvendige havevedligeholdelse

Når det er den samme persom kommer hver gang, er det godt, en som er fortrolig med haven og de ønsker jeg har.

Birgit & Hans Wied Iversen, 3630 Jægerspris

Omlægning af bed

Jeg har fået det flotteste bed med god vejledning af Ulrik Gartnerne, der var her, arbejdede ihærdigt og gav bare så meget ekstra uden merbetaling. De har efterfølgende brugt tid på, at komme forbi og se bedet, af ren interesse. Giver Gottlieb mine bedste anbefalinger.

Heidi Bjørklund, 4000 Roskilde

Udvendige haveanlæg

God service og godt arbejde.

Bent Bugge Krogsnæs, 3650 Ølstykke

Hækklipning

Kvikke og hurtigt opfattende medarbejdere, som ikke klager sig trods ekstrem varme og fysisk arbejde.

Karen Thorgaard, 4000 Roskilde

Anmeld Håndværker