Project Description

Ærtegården Brønshøj

Etablering af omfangsdræn og renovering af kloak.

Adresse: Ærtevej 21 2700 Brønshøj
Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S – Projekterende
Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.
Årstal: 2016 Entreprisesum: 1 mil.

Projektbeskrivelse:

Fjernelse af eks. Asfalt (200m2), udskiftning af brønde og rør, etablering af dræn, udgravning, bundopbygning og belægning.

Kloak/afvanding
• Tv inspektion af det komplette afløbsanlæg – 250 m.
• Chaussestensvandrende 70 m.
• Etablering af 60 m. omfangsdræn, med fugtsikring, grundmursisolering, rensebrønde og pumpebrønd.
• Udskiftning af 150 m. ø110/160 rør fra beton til PP.
• Udskiftning af 15 sandfangs brønde
• Renovering af 4 stk. nedgangsbrønde, med ny banket og bundløb.
• Etablering af 8 type 5 gulvafløb med højvandslukke, fra Kessel.
• Etablering af ø600 pumpebrønd for højvandssikring af vaskerum m.m.
• Strømpeforing af 100 m. ø110/160 koblings- samle- og stikledninger.

Belægning
• Udskitning af 200 m2 asfalt til Holmegaards belægning.
• Udgravning til, og etablering af 200 m2 ny bund til belægning.