Ålandsgade – Kloak, dræn og gårdrenovering

Adresse:
Ålandsgade 12
2300 KBH S

Bygherre:
Andelsforeningen Ålandsgade

Landskabsarkitekt og rådgiver: Bang og Beenfeldt

Årstal: 2019

Entreprisesum: 1.95 mio.

Projektbeskrivelse:
Kloak, dræn og gårdrenovering.

Rydning- og jordarbejder:
Eksisterende træhegn fjernet for adgang til gårdhaven, forhøjet terrasse fjernet samt nedlagt eksisterende højbede inkl. bortkørsel af overskudsjord.
Nedrevet eksisterende fællesskur, frakoblet alle elinstallationer bortkørt nedrivnings affald.
Eksisterende SF-stens belægninger er blevet fjernet.

Bundopbygning/jordarbejde:
Udgravet 200 m2 for etablering af nyt bundsikrings- og bærelag. Udgravet for ny græsplæne, udlagt harpet muld med efterfølgende såning af græs.

Afvanding og kloak:
Dræn etablerede 30 cm. under kældergulv, med vaskede ærtesten på top og sider af dræn, som pakkes ind i geotekstil.
Grundmursisolering udført med 200 mm. Pordrain, fra underkanten af belægning til underkant kældergulv, isoleringen inddækkes med geotekstil afsluttede med aluskinne.
Opgravet jord er genindbygges op ad Pordrain som beskyttelse, det er en løsning der giver en
langt mere diffusions åben opbygning.
Der er blevet etablerede 3 stk. rensebrønde og 3 stk sandfangsbrønde ifm. Dræn, der er ligeledes etablerede pumpebrønd for at sikring en permanent drift af omfangsdræn.
Ved alle altaner blev der håndgravet for understøttelse af disse. Efter aftale med altan-leverandør.
Kloakering og brugsvand i gårdrum, gamle regnvandsledning er blev opgravet og udskiftede med ny. tørledning udskiftes på samme måde som regnvandsledningerne, tørledning udskiftes på samme måde som regnvandsledningerne, spildevandsledning er ligeledes udskiftes med ny ledning.
Der er blevet udskiftede 8 stk. sandfangsbrønde brønde er blevet renovering, der er ligeledes renoverede 2 stk. ø1000 nedgangsbrønde, (renoverede i bundløb, banketter, brøndsider og samt nye topring). Udført strømpeforing af rør under bygning, gamle brønde nedlagt, samt ulovlige installationer.
Køkkenafløb er blevet omlagt så de føret udenom brønd, og direkte i spildevandsledning.
Højvandssikring af kælderplan er etablerede for at undgå op stuvning af regn- og spildevand i
kælderrum.
Rottesikring der er blevet monterede rustfrit stål ø150 rottespærrer skelbrønd.

Belægninger/Støttemur:
• Etablerede 150 m2 40x40x5 cm fliser i gårdrum.
• 40 m2 40x40x5 cm (grå) belægning foran beboerhus.
• Anlagt ny belægning ved forhøjet terrasse 40 m2.

Beplantning/såning
• Finplanering og græs såning.
• Vægbeplantning af facademur mod Amager centeret.

Afmærkning / Inventar:
• Opsat træhegn i højden 160 cm. Omkring skraldecontainere med dobbelt port.