Aldershvile Slotspark

Adresse:
Slotsparken, 2880 Bagsværd

Byggeherren
Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen, Byplan og Landskab
Rådhusallé 7, 2860 Søborg

Årstal: 2019

Entreprisesum: 1.1 mio. kr.

Projektbeskrivelse:
Renovering af parkeringsområde ved Aldershvile Slotspark.

Byggepladsforanstaltninger
• Etablering, drift og efterfølgende demontering afrigning af byggeplads, herunder interims foranstaltninger.
• Færdselsregulerende foranstaltninger.
• Håndtering og bortskaffelse af affald.
• Forberedende arbejder/rydning.
• Flytning af natur sten til midlertidigt depot for genudlægning.
• Flytning af Vippecontainer.
• Tavler med standere/stele optages, lægges i depot for genopsætning.
• Opbrydning af 4,5 m. lav buet mur ved trappe, genanvendelse af sten, bortskaffelse af afhugget beton.
• Rydning og bortskaffelse af fliser.
• Beskyttelse af ekst. træer. værn mod påkørsel af stamme og grene. Hegnes i drypzonen.

Jord, bundsikring, Bærelag
• 12 m2. frigravning foran bro og lågen.
• Afgravning og regulering af 105 m2 grus/jord i gennemsnitligt 15 cm dybde fra eksisterende terræn.
• Afgravning af 505 m2 grus/jord i 30 cm dybde fra eksisterende terræn.
• Rydning af 930 m2. grus/tørv, afskrabet nænsomt under ekst. træer ca 5cm fra eksisterende terræn. Under ekst. træer afskrabes tørv.
• 795 m2. Jordløsning i 300 mm dybde.
• Graveprøver udført.

Afvanding
• Samlebrønd: Nyt dæksel og højdejustering af brønd.
• Sætning og tilslutning af Ø 315 mm snydebrønd, inkl. karm og rist. Ny rist på eksisterende brønd ved indgang.

Belægningsarbejder og Kanter
• 4,5 lbm. Kantmur sætning i jordfugtig beton, støbt/muret kant af kløvede kampesten.
• 375 lbm. Granit-kørebanebrosten, sætning i jordfugtig beton grus.
• 22 lbm. Kant/trin, sætning af 11 trin 2 m i jordfugtig beton af slidte rødlige kløvede granitkantsten til terræn trappe. Tilpasses på stedet.
• 100 m2 Sti/flade 2m af slidte nordiske rødlige granit chaussésten, som eksisterende på gårdspladsen.
• Asfalt forlænges fra Slotsparken på egnet bærelag.
• 520 m2. Parkering med græs-skærvemakadam
• Genudlægning af sten under træer i cirkel mønster.

Beplantning
• 15 stk. plantning af træer i dræning i plantehuller, Tilia cordata, H 20-25 mTk.
• 154 m2. Arealet, lægning af løgplæne i brugsplæne.
• 630 m2. tilsås med græs.
• 540 m2. Urtegræs under træer, mod vej og på parkering.
• plantning af 20 stk. Buske

Inventar
• Opsætning af cykelstativ 45 med 10 pladser.
• Trafiktavler og affaldskurve at genopsætte fra depot.