Project Description

Amager Hospital

Omfatter etablering af regnvandsledninger og brønde.

Elementer der indgik i projektet:
Tv-inspektion
Regnvandsledning
Sandfangs brønde/ inspektionsbrønde 3000 m2. Belægning
Anlægsarbejde

Enterprise ca. 1.1 mil. ex-moms