Bagsværd Ny skole

Ny folkeskole ved Bagsværd Hovedgade 262 i Bagsværd. Udført som underentreprise for Jönsson A/S i 2012/2013.

Adresse: Bagsværd Hovedgade 262, 2880 Bagsværd.
Landskabsarkitekt: GBL Gruppen for By og Landskab.
Entreprisesum: 15 mil.

Projektbeskrivelse:

Bærelag
• Udlægning af bundsikring- og bærelag genanvendt fra nedrivning af tidligere skole. Udlagt over 25.000 m2 bundsikring og bærelag.

Kantning
• Kantsten i 15×30/15x60cm og 30x30x60 cm belægning, 1580 meter.
• Stålkant fra Milford Contrast galvaniseret, 700 meter.

Støttemurer
• Støttemurer i varierende højder mellem 10 og 200 cm højde. Udført som præfabrikeret betonelementer. Støttemurer udført vådstøbt i 30 cm tykkelse.
• L-elementer monteret som boldværn på multibaner.

Belægning
• 30x60x6/8 cm fliser, 580 m2. 30x60x8 cm lagt lagt med fuge kryds, som græsarmering.
• 5800 m2 asfalt som køre- og gangarealer.
• 1883 m2 asfalt med tilslag af majssten.
• Special betonfliser Bagsværd skole flise i størrelse 50x15x10 cm lagt i tilfældigheds forbandt.
• GA 50 græsarmering fra IBF på parkeringspladser ilagt modulsten som afgrænsning mellem p-båse, i alt 1490 m2.
• 900 m2 slotsgrus belægning på stisystemer og ved lege og opholdsarealer.
• 1200 m2 multibane i orange gummi. Banen er opstibet med hvide linjer.
• 1160 m2 bakker i landskab i kombination med faldsand, hvorpå legeredskaber er monteret.
Gummi er udført i grøn
• 650 m2 Teglklinker fra Petersen tegl, lagt i blokforbandt.

Legeplads
• Faldsand under naturlegeplads.
• Legepladsudstyr, gungestativer og Tarzan baner i Robiniastolper.
• Overdækninger til undervisning.
• Rutsjebaner med legestativ.
• Kunstgræs som faldunderlag med Shockpad, 300 m2.
• Bordtennisborde.
• Hoppestubbe i varierende højde, udført med Robina stubbe.

Trappe
• Stadion trappe udført i 120×12,5x50cm beton kantsten vådstøbte og slotsgrus udlagt på trinflader.

Drænarbejde og sokkelaffugtere
• Sokkelaffugtere omkring alle bygninger, 785 meter
• Dræn udlagt i legeområder, for tørholdelse.

Inventar
• Montering af flagstang i skolegård.
• Klokketårn med skole klokke.