Projekbeskrivelse

Broholms Alle 4-6 Gentofte

Omfatter frakobling af alt regnvand fra offentlig kloak, samt etablering og nedsivning af alt regnvand på egen grund.

Elementer der indgik i projektet:
Tv-inspektion
Strømpeforing
Etablering af 90 m3. faskine Regnvandsledninger og brønde Anlægsarbejde

Enterprise ca. 1.1 mill ex-moms