Brønshøj – Kildeager 53, Kloakudbedring og renovering

Adresse: Brønshøj, Kildeager 53 – 59, FSB Afdeling 0130 – Skolevangen.

Bygherre: FSB Drift, Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Rådgiver: Dines Jørgensen & co. A/S

Årstal: 2019

Entreprisesum: 1,0 mio.kr

Projektbeskrivelse:
Jordbunds- og kloakudbedring
Forskønnelse, ombygning/renovering

Arbejdsplads
• Etablering af byggeplads.
• Afholdelse af sikkerhedsmøder iht. “Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde” samt udarbejdelse af PSS-plan (plan for sikkerhed og sundhed).
• Dokumentation og kvalitetssikring, herunder afsætning og indmåling af anlæg, samt produktdokumentation, samt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger mv.
• Al nødvendig afmærkning og skiltning mv. iht. Vejdirektoratets “Vejregler for afmærkning af vejarbejder”.

Kloakarbejder inkl. tilhørende retablering mv.
• Spuling, tømning og oprensning af gulvafløb i kælder, inkl. bortskaffelse og deponering af oprensede materialer.
• Udskiftning af eksisterende 6 stk. betontagbrønde til nye Ø110/425 (Retablering af eksisterende lerdræn)
• Ledninger spules rene og TV-inspiceres med sonde.
• Udskiftning af eksisterende beton / ler ledninger ved gravning. Inkl. bortskaffelse og deponering af overskudsjord, samt bortskaffelse af ler / beton. Ny plast sn8. inkl. 0,5m. stabilgrus, afretningsgrus og fuld retablering af belægninger
• Udskiftning af dræn langs facder.
• Nye plastdræn udført i slidsede rør, inkl. fuld retablering til underkant ny betonplade, tilslutninger til eksisterende ledninger og nye drænbrønde.

Strømpeforing af ledninger generelt inkl. TV
• Ø100 / Ø150 fræsning og strømpeforing
• Ø100 ler. Rensning / fræsning og fleksibel strømpeforing af fodbøjning sammen med strømpeforing af ledning.
• Oprensning af tilstoppede stikledninger, vandlåse og fodbøjninger mv. inkl. rensning fra vandlåse, gulvafløb og renselemme på faldstammer. samt efterfølgende tv-inspektion som dokumentation.

Terrænarbejder
• Afgravning, bortkørsel og deponering af muld, grus og råjord 200 ton.
• Skæring af asfalt.
• Opbrydning, bortskaffelse og deponering af asfalt.
• Opbrydning af eksist. Belægninger fliser, klinger m.m. ca. 30 m².
• Nedbrydning af eksist. trapper, opbygget af gule klinker samt etablering af midlertidige trapper.
• Opbrydning og bortskaffelse til godkendt deponi af eksist. 2 cykelstativer, skraldestativ, inkl. betonfundamenter mv.
• Hævning af eksist. lav parklampe ca. 20 cm. inkl. hævning af ca. 10m. kabel i græsareal
• Levering, tilpasning og stram udlægning af 20 kN bi-axialt geonet på planum.
• Indbygning og komprimering af grusbærelag, udlægning, komprimering og afretning på cykelparkering.

Pælerammet havegang
• Rydning af eksisterende havegang og lægge i depot 106 m².
• Afgravning, bortkørsel og deponering af muld, grus og råjord 100 ton.
• Etablering af udstøbte stålpæle. 17 stk. a 10m inkl. vibrationsmåling.
• Etablering af 200mm tykt jernbetondæk 110 m².