Egedal Kommune – adgang til skydeklub  

Adresse: Ganløse Skole, Vestergade 5a, 3660 Stenløse

Bygherre: Egedal Kommune

Rådgiver: Egedal Kommune

Årstal: 27. juli 2020 til 17. december 2020 Entreprisesum:  DKK 790.437 mio.

 

Projektbeskrivelse: Etablering af belægning og støttemur foran skydeklub

Byggeplads:

 • Afspærring og overvågning

Rydning- og jordarbejder:

 • Rydning af beplantning
 • Nedbrydning af eksisterende trappe
 • Udgravning og bortkørsel af jord
 • Fjernelse af eksisterende lyskasse
 • Jord med brokker, 56,67 ton
 • Frigravning af ledninger
 • Ophugning og bortkørsel af 32 cm tykt betongulv med afløb i kælderskakt
 • Nedgravning af elkabler
 • Etablering af dørhul og montering af dør.

Afvanding, kloak og vvs:

 • Centralvarme, koldtvandsledning og fjernelse af gamle rør
 • Etablering af Acodræn og tilkobling

Belægninger/Støttemur:

 • Etablering af støttemur
 • Etablering af 30x60x6 cm belægning
 • Ny trappe
 • Fliser i kælderskakt

Afmærkning / Inventar:

 • Riste over eksisterende afvandingsrende
 • Rækværk til afgrænsning på toppen af støttemuren
 • Inddækning af rør og fundament
 • Spotbelysning til skilt