Etablering af fodgængerfelt og midtehelle ved Strandvangen

Trafiksaneringsprojekt udført for Frederikssund Kommune på Strandvangen.

Adresse: Strandvangen
Rådgiver og Bygherre: Frederikssund Kommune
Årstal: 2017
Entreprisesum: 0,1 mil

Projektbeskrivelse:

Færdselsforanstaltninger og afspærring
• Udarbejdelse og implementering af afspærringsplaner iht. gældende lovgivning.

Rydning
• Skæring af eksisterende asfalt til efterfølgende udførsel af midteheller og fodgængerfelt. Asfalt er opbrudt og bortkørt til godkendt deponering.

Bærelag og belægning og trafikforanstaltninger (heller)
• Opbrydning af eksisterende kantsten. Sætning af nye rabatkantsten hvide.
• Etablering af bærelag i nye heller.
• Levering og sætning af lys portugisisk chaussésten i heller.

Inventar
• Opsætning af skilte og stander.
• Op stribning af fodgængerfelt.