Glumsøparken

Etablering af 1200 m2 parkeringsplads omkranset af 2B støttemur.
14 stk eksisterende skralde områder udvides, så de har en størrelse svarende til 6×4,5 meter.

Adresse: Brønshøj
Landskabsarkitekt og Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S Årstal: 2018
Entreprisesum: 1.5 mio.

Projektbeskrivelse:

Rydning
Rydning og bortskaffelse af eksisterende træhegn.
Rydning og bortskaffelse af eksisterende fodværn.
Rydning af Buske inkl. bortskaffelse.
Afmontering af eksisterende lamper.
Skæring af asfalt.
Opbrydning og bortkørsel af asfalt.
Udgravning til udvidelse af belægning. Den opgravede jord bortkøres til godkendt deponering inkl udtagning af jordprøver klasse 2-3 jord.

Belægninger
Levering og udlægning af 12-20 cm Bundsikringsgrus DS401.
Levering og udlægning af 10-19 cm Stabilgrus 0/32.
Levering og lægning af SF-sten 6-8 cm, inkl. 3 cm afretningsgrus og op fugning. Inkl. rand og slutsten. Sætning af fortovskantsten grå 9/12x30x100 cm.
Maling af P-båse.
Kantfyldning 30 cm med GAB 0 5 cm og 3 cm AB 6 t.

Inventar
Træhegn udført som 1 på 2 hegn.
Forlængelse af eksisterende forsyningskabel (fra tidligere mastlamper). Montering af skot lamper.

Terrænmurer
Etablering af 2B støttemur fra IBF i ca. 50 cm højde.

Beplantning og græsarbejde
Jordbearbejdning med stennedlægningsfræser og græs såning på 8000 m2. Levering og plantning af efeu str. 40-60 cm inkl. Opbinding til hegn. Reetablering af berørte arealer.

EL-Arbejde
Opsætning af tidligere demonteret belysningsstandere