Projekbeskrivelse

Grønjordskollegiet ved DR Byen

Adresse: Grønjordsvej 3, 2300 Kbh. S
Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.
Årstal: 1.11.2018 – 12.2.2021 i etaper
Samlet entreprisesum: DKK 7,4 mill.

Projektbeskrivelse:
Renovering af udearealer på Kollegium for Grønjordkollegiet. Opgaven startede i 2012, hvor vi i samarbejde med kollegiet har rådgivet og udført anlægsarbejder. I efteråret 2015 blev renoveringsarbejderne af administrationsbygningen, blok 1,2 3 og 4 igangsat og afsluttet i foråret 2017.

2018- 2021 blev der udført totalrenovering af afløbssystem på ovenstående areal + blok 5.

Jordarbejde
• Fjernelse af jord ifm. terrænregulering inkl. jordanalyser. Bortkørsel af ca. 3000 tons jord i
jordklasse 0,1,2,3 og 4 jord.
• Udgravning til etablering af nye bærelagsopbygninger til fremtidige belægninger.

Renovering af kloak og regnvandsløsninger:

• Alle hoved-, samle- og koblingsledninger Ø100 til Ø350, total længde 1500 meter er spulet og strømpeforet.

• 120 stk. stikåbninger Ø 100 til Ø150 udført.

• 38 stk. Ø1000-1250 nedgangsbrønde renoveret i bundløb, banket og brøndsider.

• Alle gamle tagbrønde udskiftede til nye Ø315 plastbrønde i alt 28 stk.

• For at opnå bedre afvanding på p-arealerne ifm. udskiftes af bund og belægning, blev der

etableret 2 ekstra Ø315 nedløbsbrønde i plast. Hvor det var muligt, udskiftedes rør fra nedløbsbrønde til nye plastrør.

Komplet TV-inspektion af det samlede arbejde

• Forregistrering og TV-inspektion, Dandas, med efterfølgende detaljeret rapport

• Afsluttende TVinspektion af færdige arbejder, Dandas, med efterfølgende detaljeret rapport til kvalitetsrapport.