Grønjordskollegiet ved DR Byen

Adresse: Grønjordsvej 3, 2300 Kbh.s s

Landskabsarkitekt: Ingen. Idéer og inspiration er sammensat sammen med kunden, hvorefter løsningerne er implementeret af Anlægsgartner Gottlieb A/S.
Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.

Årstal: 2012-2020

Samlet entreprisesum: 15,4 mil.

Projektbeskrivelse:
Renovering af udearealer på Kollegium for Grønjordkollegiet. Opgaven startede i 2012, hvor vi i samarbejde med kollegiet har rådgivet og udført anlægsarbejder. I efteråret 2015 blev 3 etape af renoveringsarbejderne igangsat og afsluttet i foråret 2017.

2018- 2020 blev der udført total renovering af afløbssystem.

Rydning
• Fjernelse af buske og træer, som med tiden havde overtaget styringen med beplantningsarealerne.
• Fjernelse af syge træer placeret i Sf-stens parkeringspladser.
• Fjernelse af 240 meter knæksten mur i gennemsnitlig 150 cm højde.

Jordarbejde
• Fjernelse af jord fra knækstens højbede inkl. jordanalyser. Bortkørsel af ca. 3000 tons jord i jordklasse 0,1,2,3 og 4 jord.
• Udgravning til etablering af nye bærelagsopbygninger til fremtidige belægninger.

Renovering af kloak og regnvands løsninger
• Alle hoved-, samle- og koblingsledninger Ø100 til Ø250, total længe 1975 meter er spulede og strømpeforet.
• 120 stk. stikåbninger Ø 100 til Ø150 udført.
• 38 stk. ø1000-1250 nedgangsbrønde renoverer i bundløb, banket og brøndsider.
• Alle gamle tagbrønde udskiftede til nye ø315 plastbrønde i alt 28 stk.
• For at opnå bedre afvanding på p-arealerne ifm. udskiftes af bund og belægning, etableres der 2 ekstra ø315 nedløbsbrønde i plast, hvor det er muligt udskiftes rør fra nedløbsbrønde til nye plastrør.
• Efter afsluttet arbejde dokumenteres der med tv-inspektion som kvalitetssikring.

Kantsten
• Etablering af nye bed afgrænsninger med granitkantsten i lys portugisisk granit, ca. 270 meter.

Støttemurer og trapper
• 2B støttemurer er sat som afgrænsning mellem gangarealer og parkeringsarealer. Det er samlet etablereret over 100 m2 støttemur.
• Trappe fra parkeringspladser til indgangsdørene ved blokkene er udført i 50x30x14 cm faststøbt i beton.

Belægninger og bærelagsopbygning
• Etablering af bundsikrings- og bærelag under alle nye belægninger. Opbygninger er dimensioneret til trafikklasse.
• Udførsel af græsarmering i Sf-græsarmering og 30x60x8 cm fliser. Samlet er der lagt over 3000 m2 belægning.

Asfalt
• Asfalt reparationer af eksisterende slidlag, hvor der med tiden er opstået slaghuller især efter vinter.

Inventar
• Opsætning af galvaniseret pullerter med reflekser for afspærring af gangarealer med kørsel areal.
• Montering af infotavler.
• Opsætning af cykeloverdækninger m. stativer til over 200 cykler.

Beplantning
• Bøgepur plantet i felter for at bryde de ellers store belægningsarealer. Som bunddække er udlagt dækbark.
• Plantning af Plataner i grøntområde, 15 stk. i str. 10-12 inkl. opbinding og vandingsrør
• Vinterglans og Efeu er plantet som bunddække mod facader, for bedre lysindfald i kollegieværelser. Over 20.000 bunddække planter er plantet.
• Omkringliggende arealer er reetableret med græs.