Grundejerforeningen Sydstjernen – Renovering af fortov og kantsten

Adresse:
Grundejerforeningen Sydstjernen
Sydstjernen 1-40
2640 Hedehusene

Bygherre:
YIT Danmark A/S

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S

Årstal: 2019

Entreprisesum: 1.1 mio. kr.

Projektbeskrivelse:
Renovering af fortov/kantsten.

Belægningsarbejder
Udskiftede kantsten langs fortov.
• Opskæring, opbrydning og bortkørt kantsten og tilstødende asfalt.
• 1220 lbm. Kløvede granit kantsten sat.
• Udskiftede kantsten langs skel.

Chaussestenbånd sættes
• Eksisterende chaussesten er optaget.
• 180 lbm/72m2 Chaussesten blev gensættes i beton-sættelag, fuger er fyldet med flydende beton for etablering af “hård fuge”.

Fortovsfliser 510 lbm.
• Opbrudt og bortskaffelse 1.050 m2 asfalt samt afgravet og bortskaffede kørt 32 m3 jord.
• Fortovsfliser str. 80×62,5×7 er lagt amt ved alle indkørsler er der lagt fliser str. 80×62,5×10.
• Alle indkørsler er blevet regulering så de støder op mod kantsten.