Projekbeskrivelse

Gyldenrisparken Amager

Omfatter anlægsarbejde strømpeforing af kloak, samt udskiftning af brønde.

Elementer der indgik i projektet:
Tv-inspektion
Strømpeforing
Udskiftning af brønde og kloakledninger Etablering af p-areal
Anlægsarbejde

Enterprise ca. 1.2 mill ex-moms