H.C. Ørstedsvej 42 Omfangsdræn og belægning

Adresse:
H.C. Ørstedvej
1879 Frederiksberg

Bygherre: DEAS

Landskabsarkitekt og rådgiver:
Anlægsgartner Gottlieb A/S

Årstal: 2018

Entreprisesum: 1 mio.

Projektbeskrivelse:
Omfangsdræn og belægning.
Der er blevet etableret 48 m. omfangsdræn med 2,55 m. i gennemsnitsdybde. Der monteres 200 mm. Pördrain grundmurs isolering på fundamentet fra under terræn til bunden af kældergulv. Ydersiden af Pördrain er beskyttet med geotekstil mod indtrængende jord, afsluttet med aluminiumsprofil under terræn.
8 stk lyskasser og kældertrappe langs bygningens facade er undergravet og understøttet
eller forstærkes for at forhindre nedstyrtning.

Afvanding og kloak:
På 116 meter drænstræk blev der etableret nye rensebrønde/renseadgange, nye sandfangsbrønd og en drænpumpebrønd med alarm.
Alle afløbsledninger i udgravninger er udskiftet fra fundament til jordvæg.

Rydning- og jordarbejder:
Der er demonterede og genopsat inventar i nødvendigt omfang.
Bortkørsel af 490 ton jord. Ny jord blev leveret og genindbygget. Asfalt er ryddet og bortkørt.

Belægninger:
Ny Holmegårdsbelægning lagt i gården ca. 190m2. Ny bund med bundsikring og stabilgrus er etableret.