Højdevangs alle

Adresse: Højdevangs Alle 3 og 6, 2300 Kbh. s.

Byggeherren: SB Højdevangen

Projekterende: Anlægsgartner Gottlieb A/S

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S

Årstal: 2017

Entreprisesum: 3.5 mio.

Projektbeskrivelse:

Nedrivning af 2 gårdhaver på i alt 500 m2. Opførsel af nye gårdhave anlæg med nye kloaker og drænsystemer.

Råjord og muldarbejder
• Bortkørsel/tilkørsel af jord ca. 500 ton.
• Udskiftning af bund og belægning i indkørsel og på tørrepladsen.

Belægninger
• Udskiftning af belægning.
• Etablering af afløbsrender.
• Etablering af ny asfaltarealer

Beplantning
• Etablering af taks bed langs støttemur, bunddækkebed bag skur og bed med 15 meter æbleespalier.

Inventar
• Etablering af tørreplads.
• 3 stk. Gyngesæt monteret og opsat– Udføres med Robinie stolper.
• 6 stk. Bord- bænke sæt i trykimprægnerede fyrtræ.

Kloak arbejde
• Komplet udskiftning af anlæg, med nyt kloak- og drænsystem.
• Højvandssikring af gårdtoiletter, gulvafløb og vaskerum.
• Udskiftning af indvendige kloakrør under gulv.
• Rottespærrer i skelbrønd.
• TV-inspektion af kloaker.
• Nye plastdræn er udført i slidsede rør, tilslutninger til eksisterende ledninger og nye drænbrønde.
• Kældervægge er isoleret med Poredräin 200 mm og inddækket med aluskinne under terræn.

Trapper
• Nye trappetrin til 6 stk. indgange.
• Nye trappenedgange 2 stk. til kælderrum i gårdhaven.
• Udvidelse af 2 stk. trappevanger.