Husumgade 4 – Kloak-hovedentreprisen

Adresse:
Husumgade 4, 2200 København.

Bygherre:
Ejendommen AB Husumgade 4,

Landskabsarkitekt og rådgiver:
A4 arkitekter og ingeniører A/S

Årstal: 2020

Entreprisesum: 850.000 kr.

Projektbeskrivelse:
Kloak-hovedentreprisen
– Kælder/Fundering
– Udskiftning af kloak
– Etablering af dræn
– Etablering af fugtsikring

Rydning- og jordarbejder:
• Anlægsudgravet og retablerede i forbindelse med udførsel af udvendig fugtsikring.
• Nedtaget hegn ved port og bortkørt.
• Skæring af asfalt, 100 m2 opbrudt og bortkørt.
• 2×1 m2 chaussesten ved 2 indgangsdøre fjernet.

Afvanding og kloak:
• Der er blevet udført udvendig fugtsikring og isolering af kælderydervægge.
• Etablerede omfangsdræn langs gade- og gårdfacade.
• Etablerede pumpebrønd i forbindelse med omfangsdræn.
• 5. stk. nye ventilationsrør fra kælder til det fri.
• Opsat rottespærrer i skelbrønd
• Udskiftning af tagnedløbsbrønde.

Belægninger
• 100 m2 asfalt udlagt ved port, bagtrappe og gårdrum.

Beplantning
• Anlagt 2 stk. muldbede på gadeside med plantning af 2 klatreroser på eksisterende espalier.

Murerarbejde
• 8 stk. lyskasser nedlagt med efterfølgende opmuring.
• Istandsat samtlige murede kældervægge og fundamenter.
• Nedtaget 6 stk. brystninger under vinduer, genopbyggede i Leca og grov pudses på indersiden.
• Udskiftede overlægger over vinduer ved trappenedgang.
•  Repareret div. murværk.

Afmærkning / Inventar:
• Opsat stålkanter omkring beplantning.