Keolis Busselskab Skibby

Etablering af 10.000 m2 parkeringsplads til busselskabets busser. Nyt regn- og spildevandssystem med 2 olieudskillere, til henholdsvis afvanding af arealet og til vaskeanlæg til busserne.

Adresse: Industrivej 22, 4050 Skibby

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S – Projekterende på både anlæg og kloak.

Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S
Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.

Årstal: 2015/2016

Entreprisesum: 4 mil.

Projektbeskrivelse:

Bærelag og belægning:
• Supplering med 10 cm nyt stabilgrus 0/32 ovenpå eksisterende bærelag. Bærelag afrettet med GPS grader.
• Udstøbt dobbeltarmeret betonplade på 300 m2 til overkørsel til busværksted og vaskehal.
• Etablering af 10.000 Coloc-belægning i 9 cm maskineudlagt. Afretningslag er afrettet med Grader med GPS styring.

Kloak
• Etablering af nyt regnvandssystem separat for tagvand og overfladevand, indeholdt følgende;
• Olieudskiller NS 10 l/s 2500l. slamfang med bypass løsning. (overløb ved store regnskyl).
• Ny ø315 stikledning for regnvand
• Ø110 SN. 8 – 40m. for overflade afvanding.
• Ø160 SN. 8 – 350m. for overflade afvanding.
• Ø315 SN. 8 Ultra-rib – 75m. for overflade afvanding.
• Ø110 SN. 8 – 45m. for tag afvanding.
• Ø160 SN. 8 – 45m. for tag afvanding.
• Ø315/160 Nedløbsbrønde – 20 stk.
• Ø315/110 Tørbrønde – 3stk.
• Afløbsrende – 20m.
• Ø315 og ø425 Rense/spulebrønde – 5stk.
• Etablering af nyt spildevandssystem til afledning af vand fra vaskeanlæg.
• Olieudskiller NS 15 l/s kl. 1, 5000l. slamfang. Med flydelukke og alarm.
• Ny ø160 stikledning.
• Ø110 SN. 8 – 80m.
• Ø160 SN. 8 – 15m.
• Ø315 Rense/spulebrønde – 2 stk.
• Ø1000 Nedgangsbrønd – 1stk.
• Grundforstærkning under rør – 35m.