Keolis Busser Skibby

Omfatter Etablering af afvanding fra 8000 m2. belægningsflade, samt belægning.

Elementer der indgik i projektet:
Tv-inspektion
Olieudskiller
420 lbm. regnvandsledning 45 stk. sandfangs brønde 8000 m2. Belægning Anlægsarbejde

Enterprise ca. 3.5 mil. ex-moms