Marbækvej Frederikssund – trafiksanering

Trafiksaneringsprojekt udført for Frederikssund Kommune på Marbækvej i Frederikssund.

Adresse: Marbækvej, 3600 Frederikssund.
Rådgiver: MOE
Årstal: 2014/15
Entreprisesum: 0,6 mil.

Projektbeskrivelse:

Færdselsforanstaltninger og afspærring
• Udarbejdelse og implementering af afspærringsplaner iht. gældende lovgivning.

Rydning
• Skæring af eksisterende asfalt til efterfølgende montering af heller og vejbump. Asfalt er opbrudt og bortkørt til godkendt deponering.
• Opbrydning og fjernelse af eksisterende fortov, da vejbane efterfølgende udvides.
• Fortands fræsning af asfalt.

Trafikforanstaltninger (helle)
• Opbygning af vejkasse til trafikhelle.
• Sætning af kløvede granitkantsten inkl. radier som kantafgrænsning af Trafikheller og langs
vejudvidelse. Hellerne er belagt med Lys indisk chaussésten sat i beton, 15m2.