Nordre Fasanvej Fælles Gårdhave

Adresse: Nordre Fasanvej 212-216 og Glentevej 2-4

Bygherre: Københavns Kommune

Landskabsarkitekt: Gaardrum.dk

Totalrådgiver: Gaardrum.dk

Årstal: 2018

Entreprisesum: 2.5 mio.

Projektbeskrivelse:
Sammenlægning af gårdarealerne på de 3 ejendommene Nordre Fasanvej 212-216 og Glentevej 2-4.

Rydningsarbejder:
• Der nedrives, fjernes i de angivne dybder. 

• Genbrugsbundsikringsgrus udlægges og komprimeres. 


Kloakarbejder: 

• Ledninger som ikke skal genanvendes, fjernes/afproppes. 

• Eksisterende brønde/ledningers funktion kontrolleres, i det omfang de genanvendes 
i anlægget. 


Belægningsarbejder:
• Genbrugsstabilgrus udlægges. 

• Bærelaget komprimeres.


Beplantningsarbejder 

• Jordforbedringsmidler og kompost påføres. 

• Plantehuller og muld bede kontrolleres inden plantning/såning. 

• Planter og græsfrøblanding kontrolleres. 

• Løsning af net omkring klumpplanter kontrolleres inden plantning.


Murer- og betonarbejder 

• Terrænmure, trapper, sokler, kældertrapper, repareres 30 cm under fremtidigt terræn. 

• Platongrundmursplader opsættes som foreskrevet. 


Tømrerarbejder:
• Fastgørelse i jord kontrolleres – Samlinger kontrolleres. 

• Malerbehandling af træværk kontrolleres. 


El-arbejder:
• Installationer – der ikke fremover skal genanvendes – demonteres og affaldshåndteres.
Installationer fjernes helt tilbage til ejendoms- og gruppe
tavlerne.
Alle installationer kontrolleres. 


• Beskyttelse af kabler i jord og beskyttelse af kabler ved overgang mellem terræn og mur/træværk m.v. kontrolleres.
• Kabler, ledninger og kontakters funktion kontrolleres. 


Smedearbejder:
• Svejsesømme, grater m.v. kontrolleres. 

• Samlinger kontrolleres. 


Blikkenslagerarbejder: 

• Ledninger m.v. – der ikke fremover skal genanvendes – nedtages/afproppes. 

• Nedløbsrør/tagrenders funktion kontrolleres.


Malerarbejder:
• Afrensning/afvaskning, gipsning, spartling, grunding kontrolleres * 

• Malerbehandling udføres – 2 behandlinger