Project Description

Ragnagade Elsass Fonden

Ny opførelse af erhvervslokale og butikscenter med adgang til gårdhave. Opgaven blev udført for Anker Hansen. Udført som underentreprise i 2012/13.

Landskabsarkitekt: Hanne Bat landskab Aps og Mangor og Nagel Plan + Landskab
Adresse: ragnagade 9, 2100 Kbh.s Ø
Årstal: 2012-2013
Samlet entreprisesum: 3 mil.

Projektbeskrivelse:

Rydning
• Rydning af oprindeligt gårdmiljø. Fliser, beplantning.
• Afrømning af eksisterende bærelag.
• Muld afrømning.
• Bortkørsel af overskuds råjord.

Kloak
• Etablering af faskine til Lokal afvanding af regnvand på matrikel.
• Etablering af 16 stk. nye 315 mm afvandingsbrønde i belægningsarealet.
• Linjeafvanding med Acorende s100 ca. 40 meter.

Jordarbejder
• Grubning af 1200 m2 plantearealer i 50 cm dybde.
• Genindbygning af bundsikring og stabilgrus til nye belægninger, smat supplering med nye
bærelagsmaterialer.
• Udlægning af 200 m3 ny harpet muldjord til plantearealer.

Belægning
• Udførsel af 100 m2 hårdtbrændte teglklinker i sillebens forbandt fra Pedersen Tegl. Omkranset af rulleskifte på højkant, som kantsikring.
• Udførsel af 400 m2 40×40 fliser, ligeledes afgrænset af Tegklinker i buede linjer.
• Etablering af trappe med støbte vanger, som mur.
• 40 meter fortov udført med 62,5x80x10 cm fliser med københavnerchaussesten.