Ragnagade Elsass Fonden

Ny opførelse af erhvervslokale og butikscenter med adgang til gårdhave. Opgaven blev udført for Anker Hansen. Udført som underentreprise i 2012/13.

Landskabsarkitekt: Hanne Bat landskab Aps og Mangor og Nagel Plan + Landskab
Adresse: ragnagade 9, 2100 Kbh.s Ø
Årstal: 2012-2013
Samlet entreprisesum: 3 mil.

Projektbeskrivelse:

Rydning
• Rydning af oprindeligt gårdmiljø. Fliser, beplantning.
• Afrømning af eksisterende bærelag.
• Muld afrømning.
• Bortkørsel af overskuds råjord.

Kloak
• Etablering af faskine til Lokal afvanding af regnvand på matrikel.
• Etablering af 16 stk. nye 315 mm afvandingsbrønde i belægningsarealet.
• Linjeafvanding med Acorende s100 ca. 40 meter.

Jordarbejder
• Grubning af 1200 m2 plantearealer i 50 cm dybde.
• Genindbygning af bundsikring og stabilgrus til nye belægninger, smat supplering med nye bærelagsmaterialer.
• Udlægning af 200 m3 ny harpet muldjord til plantearealer.

Belægning
• Udførsel af 100 m2 hårdtbrændte teglklinker i sillebens forbandt fra Pedersen Tegl. Omkranset af rulleskifte på højkant, som kantsikring.
• Udførsel af 400 m2 40×40 fliser, ligeledes afgrænset af Tegklinker i buede linjer.
• Etablering af trappe med støbte vanger, som mur.
• 40 meter fortov udført med 62,5x80x10 cm fliser med københavnerchaussesten.

Kantafgrænsninger
• Kantafgrænsninger med Milford Contrast omkring alle plantearealer.

Plantearbejde
• Etablering af 50 m2 surbundsbed. Levering af 25 m3 Rododendronsphagnum.
• Levering og plantning af frugttræer, blomstrende buske, surbundsplanter, klatreplanter og stauder.
• Plantning af 1830 stk. bøgeplanter i str. 50-80 cm.
• Etablering af 70 m2 sedumtag på skur. Udlagt med sedum-måtter jf. vejledning for tagopbygning på fladt tag fra Byggros.
• 1 års pleje og vedligeholdelse.

Inventar
• Levering og udførsel af pergola sammenbygget med redskabsskur. Skur og pergola blev udført i cumaru hårdttræ. Wires til klatreplanter er monteret på skuret.
• Etablering af vandbassin med vandkunst.
• Cykel overdækning fra Veksø til 30 cykler inkl. belysning.
• Belysningspullerter fra Veksø.