Ravnsborgvej, Køge

Underentreprise udført for E. Pihl & Søn A/S International i efterår 2012 og forår 2013.

Rådgiver: Ting og Walnø Landskabsarkitekter APS

Areal størrelse: ca. 12.000m2.

Projektbeskrivelse:

Grubning og jordbearbejdning af alle plante- og græsarealer.
Udførsel af afvandingsgrøfter til alt tagvand – LAR.
Tilplantning af støjvolde ca. 200 meter omring bebyggelse. Støjvolde er tilplantet med barrods buske og skovplanter.
Plantning af solitærtræer i med tråd klump i str. mellem 8-10 og 20-25.
Plantning af klatreplanter og bunddække planter ved og omkring alle cykeloverdækninger med Sedumtag.
Jorddækning med barkflis på støjvolde og omkring solitærtræer i græsarealer.
Såning af engblanding i vandgrøfter.
Pleje- og vedligeholdelse i 1 år (afhjælpningsåret).

Entreprisesum ca. 690.000 ex moms.