Rockwool International A/S ny Kantinehave

Nyetablering af kantinehave for Rockwool A/S.

Adresse: Hovedgaden, 2640 Hedehusende

Arkitekt: Rockwool udarbejdede tegninger

Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S

Årstal: 2016

Entreprisesum: 0.5 mil.

Projektbeskrivelse:

Jordarbejde:
Udgravning til bærerlag for belægning.
390 ton jord udlægges og planeres på enggræsareal, udlægning af 30 ton Harbet muld.
398 m2 afrettes med bæredygtig stabil og grus-bund.

Kloak:
Projekter afvanding, 5 stk. afvandingsbrønde nedgravning og tilsluttede eksisterende kloak.

Belægning:
50 x 50 x 5 cm. Granitfliser 398 m2, dertilhørende.
Udlægning af diabas skærver langs sokler.

Jernkanter:
Opsætning af 160 lbm jernkanter langs bede og skærver.

Beplantning:
Haven er beplantes med opstammede Akacie, Bøg, Roser, Lavendel, Hortensia og Rododendron.
Arialer er reetablerede med græs.