Rødovre – Rådhusplads

Totalrenovering af den fredet Rådhusplads tegnet af arkitekt Arne Jacobsen. Pladsen blev genopført, som pladsen blev tegnet af Arkitekten Arne Jacobsen tilbage i 1956. Projektet blev udført med fokus på de arkitektoniske kvaliteter, som dannede grundlag for pladsen etablering tilbage i 1956. I dag er pladsen genopført i en tro kopi af den daværende Rådhusplads. Pladsen er genetableret efter nyeste standarder, hvor LAR-løsningen med nedsivning af regnvand er indtænkt gennem permeable fuger.

Adresse: Rødovre parkvej 150
Rådgiver: MOE A/S
Årstal: 2016
Entreprisesum: 3 mil.

Projektbeskrivelse: Fjerne gl. belægning som erstattes med ny belægning.

Rydning, Opbrydning mv:
• Fjernelse af 4 stk. cykelstativer, 5 stk. bænke, 5 stk. skraldespande.
• Fjernelse af 8 stk. belysning.
• Opbrydning af 2000 stk. armerede betonfliser.
• Fjernelse af eksistere 120 m. drænrender.

Råjordsarbejder, Muldjord:
• Afgravning og bortskaffelse af 500 ton kl.0/1 jord.
• Afgravning og bortskaffelse af 2360 ton kl.2/3 jord.
• Håndtering af forurenet klasse 4 jord, samt store mængder slagger.

Beplantning, Græssåning:
• Levering og såning af græs på 550 m2.

Belægning:
• Lægning af 2000 m2 speciel fremstillede armerede fliser. (150x75x12cm)
• Hulboring til belysningsmaster.

Dræn, Kloak:
• Levering og sætning af 120 m. drænrender.
• Levering og lægning af 345 m. dræn i ærtsten for nedsivning af regnvand igennem permeable fuger.
• Levering af sandfangsbrønde og rensebrønde.

Andre ydelser:
• Færdselsregulering af kørende og gående trafik. Med fokus på adgang til rådhus og bibliotek, uden gener for brugerne.
• Etablering- og drift af byggeplads i udførselsperiode på 4 mdr.