Projekbeskrivelse

Rødovre – Kommune

Udskiftning af belægning på Rødovre rådhusplads

Adresse: Rødovre parkvej 150
Rådgiver: MOE A/S
Årstal: 2016
Entreprisesum: 2,5 mil.

Projektbeskrivelse: Fjerne gl. belægning som erstattes med ny belægning.

Rydning, Opbrydning mv:
• Fjernelse af 4 stk. cykelstativer, 5 stk. bænke, 5 stk. skraldespande.
• Fjernelse af 8 stk. belysning.
• Opbrydning af 2000 stk. armerede betonfliser.
• Fjernelse at eksistere 120 m. dræn render.

• Råjordsarbejder, Muldjord:

• Afgravning og bortskaffelse af 500 ton kl.0/1 jord.
• Afgravning og bortskaffelse af 2360 ton kl.2/3 jord.

Beplantning, Græssåning:
• Levering og såning af græs.

Belægning:
• Lægning af 2000 m2 speciel fremstillede armerede fliser. (150x75x12cm)
• Hulboring til belysningsmaster.

Dræn, Kloak:
• Levering og sætning af 120 m. dræn render.
• Levering og lægning af 345 m. dræn i ært sten.
• Levering af sandfangs brønde og rensebrønde.

Andre ydelser:
• Færdselsregulering
• Arbejdsplads oprettelse