Roskilde Tekniske Skole Musicon

Ny opført Teknisk Skole ved Pulsen 8 i Roskilde. Udført som fagentreprise for Roskilde Tekniske Skole i 2013/2014.

Adresse: Pulsen 9, 4000 Roskilde
Landskabsarkitekt: Kragh og Berglund
Årstal: 2012-2013
Entreprisesum: ca. 6 mil.

Projektbeskrivelse:

Bærelagsarbejder

• Levering og udlægning af 1900 ton bundsikring- og stabilgrus til in situ støbte betonbelægninger, asfaltveje og græsarmeringsparkeringspladser.
• Rodvenligt bærelag med makadam under græsarmering.

Kantafgrænsning og murer
• 225 meter Sokkelaffugter omkring alle facader.
• 290 meter kantblokke Albertslund 30x30x60 cm som afgrænsning mellem offentligt areal og insitu støbt betonbelægning og som siddeplinte omkring multibane.
• 145 meter fortovskantsten 9/12 afgrænser alle fortovsarealer.
• 55 meter støttemur udført med L-elementer i 3 meters højde fra Byggebjerg beton.

Kloak/afvanding
• Buede beton afvandings rende, som afvanding af asfaltarealer imod græsarmering. Renden er tilkoblet 6 stk. afvandingsbrønde.
• Acorende Multiline s100 75 meter tilpasset in situ beton belægning.
• Acorende Multiline 300 (30 cm bred) tilpasset in situ beton belægning.
• Indregulering af dæksler og riste.

Belægning
• 120 m2 fortovsbelægning i 2 rækker med skarpkantet fas.
• 1300m2GAB1ogAB8tslidlag.
• 330 m2 plastgræsarmering Cobol fra Byggros på parkeringspladser.
• 1700 m2 in situ støbt beton belægning støbt med Aggressiv 35 mpa beton med armering Y 8 og ilagt stålbånd i cortensstål 2100×300 mm.

Trapper
• Terræntrappe med 12 trin udført med Albertslund trin 30x30x17,5cm trin.

Gummibelægning
• Multibane til boldspil udført som EPDM gummibelægning i Ral 2008 Orange. Banen er opstribet med hvide linjer.

Terræninventar
• Bænke fra Byform beklædt med Jatobatræ, 13 stk.
• Renovationsskur udført i galvaniseret stål og beklædt med hulplader.
• Træhulsriste fra Byform nedstøbt i in situ støbt betonbelægning og tilpasset omkring træerne.
• Cirkulære cykelstativer placeret omkring træhulsriste og træer.

Jordarbejde og plantning
• Indregulering af eksisterende råjord til efterfølgende udlægning af 50 m3 ny muld.
• Plantning af 19 stk. Spidsløn str. 30-35. Rodforankring under jorden.

Taghave
• 2 stk. træterrasser udført på 3 og 4 sal. Træterrasser er opklodset på flisefødder og regar af høvlet FSC mærket lærk 45x70cm.
• Brædder er rillefræsede Jatoba træ, FSC mærket 21×145 mm.
• Monteret på terrasserne er siddeelementer udført i ovenstående materialer og med Sedum beplantning i toppen af siddeelementet. Vand opsamles i vandreservoirer under sedum.

Belysning
• 7 stk. 7 meter højde standerbelysning. Standere fra AP Steel i varmgalvaniseret og armatur fra Delux Danmark.
• Nedgravning af fremføring af trækrør for belysningsmaster. Ca 225 meter. Kabler blev fremført i trækrør.