Skovbrynet Bagsværd

Reparation af rørlagt åløb, med retablering af skovsti herefter.
Opgravning af ca. 27m * 1,9m * 1m grussti, ned til eksisterende 315 mm rør.

Adresse: Skovbrynet 35, 2880 Bagsværd
Bygherre: Nordvand
Rådgiver: Anlægsgartner Gottlieb A/S – Projekterende
Sikkerhedskoordinator for bygherre: Anlægsgartner Gottlieb A/S Ingen arbejdsskader registeret i forbindelse med byggeriet.
Årstal: 2016
Entreprisesum: 0,4 mil.

Projektbeskrivelse:

Opgravning af ca. 50 skovsti i 1 m. bredde, med en gennemsnitsdybde på 2,2 m.
Jorden fra opgravning blev kørt i deponi med dumper, ca. 150 m. væk og genindbygget efterfølgende. Det rørlagte åløb blev repareret og skovstien blev retableret med ny stigrus.
Undervejs blev rodnet på store træer håndgravet, for bevarelse af træerne.
Rørfyldning af 140 m. Ø300 og Ø500 gamle betonledninger, for sikring mod sammenstyrtning.

Kloak/afvanding
• Omlægning af 50 m. rørlagt å-løb
• Håndgravning omkring rodnet for store træer
• Afstivning af udgravning ned til 3,5 m.
• Etablering af rensebrønd
• Etablering af indløb fra å til rørlagt å-løb
• Indmåling af rørlagt å-løb med totalstation
• Rørfyldning af 140 m. Ø300 og Ø500 betonledning med indstøbning af udluftninger

Belægning
• 150 m2 skovsti med leret vejgrus.