Skt. Markus Allé

Adresse: Frederiksberg C

Bygherre: AB Sankt Markus Allé

Landskabsarkitekt: Bygherre med Rådgivning fra Anlægsgartner Gottlieb A/S og Vandkunsten

Rådgiver: Vandkunsten

Årstal: 2017/2018

Entreprisesum: 1 mio. kr.

Projektbeskrivelse:
Nyindretning/Renovering af gårdrum

Byggeplads
• Skurforhold etableres.

Nedrivning / Rydning
• 330 m2 opbrydning og bortskaffelse af asfalt. (ca. 10cm tykkelse)
• 65 m2 betonflisebelægninger at opbryde og bortskaffe.
• 37 lbm. betonkantsten, at opbryde og bortskaffe.
• 52 m2 rydning og bortskaffelse af eks. Beplantning.
• 244 ton bortskaffelse af jord, herunder grusblandet fyld, til godkendt modtageplads.
• Nedrivning af eksisterende skur.
• Beskæring af eksisterende træ.

Kloakarbejder
• Levering og montering af to nye nedløb i belægning ved gavle inkl. tilslutning til nærmeste sandfangsbrønde med tørledning.
• Udskiftning af 4 sandfangsbrønde. Gamle betonbrønde udskiftes til nye Ø 315 plastbrønde, som tilsluttes med nye Ø110 plastledning til eksisterende nedgangsbrønde.
• Renovering af nedgangsbrønde.
• Montering af Ø150 mm rottespærrer i skelbrønd.

Belægning (242 m2 asfalt)
• Bundsikringsgrus, 20cm.
• Bærelag af stabilgrus, kv. II, 12cm.
• Asfaltbærelag GAB, 7cm.
• Nyt slidlag af enkelt-OB-typen: Vegecol og 3/7 mm Majs sten.
• Afstribning (P-søm) på asfalt 27 stk.

Belægning (177 m2 betonklinker)
• Bundsikringsgrus, 400 mm.
• 120 mm stabil grus II.
• 6,5 x 11,5 x 23 cm betonklinker M23 i ‘siena’ farve, inkl. 3cm afretningsgrus, fugemateriale lys- stenmel.

Plantebede (45m2.)
• 1x grubning/løsning af råjord før muldudlægning.
• 1xløsning af muldjord efter muldudlægning.
• Udlægning af ekstra 40 cm muld i højbede.
• Udlægning af min. 30 cm muld i plantebed.

Plantehuller for træer
• Udgravning af hul, Ø min. 1500mm, dybde 700mm, 10 cm drænlag 16/32 mm sten, løsnet råjord, skal kunne dræne, 60 cm vækstmuld, 5-10cm barkflis, flis bændig med befæstelse.
• 1 stk. Uimprægneret pæl pr. træ, pæle/seler.

Beplantning
• 5 stk. Store træer, stammeomkreds 12-14cm, højde ca. 3m, leveres med tråd klump.
• 45 m2. Bunddække i plantebed: Vinca minor A/CO, 6 stk. pr. m2.
• Klatreplanter, Vedbend, Helix hedera, A/CO opbundet, per to meter langs plankeværk.

Stålkanter
• 19 lbm. Stålkant (mellem to slags belægninger): 10x150mm båndstål m. bukkede hjørner, på svejst strittere af 40mm vinkelstål pr. 60cm.
• 59 lbm. Stålkant (mellem to slags belægninger): 10x200mm båndstål m. bukkede hjørner, på svejst strittere af 40mm vinkelstål pr. 60cm.
• 30 lbm. Stålkant (til afgrænsning af 40cm højbed): 10x550mm båndstål m. bukkede hjørner, på svejst strittere af ca. 40mm vinkelstål pr. 60cm, ca. 400mm over tilstødende belægning.

Opførelse af ny 27 m2 cykeloverdækning af i lærk.
• Punktfundamenter og konstruktionstræ; stolper og bjælker.
• Taglægning ru brædder.
• Tagpap udlagt og monterede.
• Maling af cykelskur.

Inventar i terræn
• Cykelstativer af galvaniseret stål med runde cykelholdere. Tre enheder á 3meter til i alt 15 cykler; inkl. nedstøbning.
• Levering og montering af vandstander i have mod øst, inkl. vandforsyning.
• Automatisk vandingsanlæg i have mod øst, inkl. vandforsyning.

Elinstallationer i terræn
• Gravearbejde for nedlægning af rør i terræn til udvendige belysning i terræn.
• IK-skotlamper, levering og montering.
• Montering af bevægelsesfølere/automatisk relæ for tænding af lys.