Skuldelevvej Skibby – trafiksanering

Trafiksaneringsprojekt udført for Frederikssund Kommune på Skuldelevvej i Skibby.

Adresse: Skuldelevvej, 4050 Skibby.
Rådgiver: Andersen & Grønlund A/S
Årstal: 2012/13
Entreprisesum: 0,75 mil.

Projektbeskrivelse:

Færdselsforanstaltninger og afspærring
• Udarbejdelse og implementering af afspærringsplaner iht. gældende lovgivning.

Rydning
• Skæring af eksisterende asfalt til efterfølgende montering af heller og vejbump. Asfalt er opbrudt og bortkørt til godkendt deponering.

Bærelag og trafikforanstaltninger (heller og vejbump)
• Opbygning af ny vejkasse til trafikheller og vejbump.
• Sætning af kløvede granitkantsten inkl. radier som kantafgrænsning af Trafikheller, 150 meter.
Hellerne er belagt med Lys indisk chaussésten sat i beton, 30 m2.
• Etablering af 2 stk. modificerede cirkelbump med GAB 0 og AB inkl. tilslutningsfræsning.
• Udførsel af vejstriber, skaktern, cykelsymboler spærreflader og kantlinjer.

Inventar
• Montering af nedfældbare pullerter med refleks.
• Montering af div vejskilt bla. Fart neddæmpningstavler og påbudstavler