Virum Gymnasium

Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 i Virum. Udført som underentreprise for tidligere hovedentreprenørfirma Jönsson A/S. Landskabsarbejde i forbindelse med opførsel af gymnasium

Adresse: Fuglsangvej 66, 2830 Virum
Rådgiver: Aletcia
Landskabsarkitekt: GBL Gruppen for By og Landskab.
Entreprisesum: 2 mil.

Projektbeskrivelse:

Rydning
• Fjernelse af 20 meter eksisterende læhegnsbeplantning
• Optagning og bortkørsel af eksisterende belægninger.
• Udgravning til belægninger.

Terræntrapper og mure
• Støttemur udført i 2B murelementer som afgrænsning mellem trappe og rampe fra eksisterende gymnasium til nyt gymnasium.
• Trappe udført i siennafarvet Albertslundblokke 30x30x17,5 cm, hvor trinforkant er udført som markering i sort modulsten.

Bærelag
• Bærelags opbygninger under alle belægninger med bundsikring- og stabilgrus. Pga. blød bund er der udlagt geonet som stabilisering.

Belægninger og afgrænsninger
• 220 m2 belægning i 30x30x10cm og 15x30x10 cm fliser.
• 30x30x6 cm belægning 110m2.
• Betonflise 30x30x10 cm med græsfuge og fugekryds.
• Plast græsarmering som Ecoblok, 185 m2.

Beplantning og græs
• Etablering af 3000 m2 boldbane.
• Plantning af 6 stk. Søjle Eg i str. 300-350.

Inventar
• Montering af kunstskulptur.