Fugtsikring af kælder

Få hjælp til at undgå fugt i kælderen.
Mange har problemer med fugt i kælderen, især i ældre bygninger, hvor der ikke er dræn omkring soklen. Fugten kan opstå ved oversvømmelse af omkring liggende område, det kan være fugtig jord som ikke kan afvandes etc.

Fugt i kælderen kan skabe lugtgener og dårligt indeklima og kan gøre en kælder nærmest ubrugelig. Er der samtidig fugt i fundament og sokkel, kan det på længere sigt give alvorlige skader på ejendommen og udvikle skimmelsvamp.

Men det er der heldigvis råd for: Vi er eksperter i indvendig fugtsikring af kælder og sikring af bygninger mod vand og fugt. Anlægsgartner Gottliebs autoriserede kloakmestre og specialister har mange års erfaring med at fugtsikre kældre og håndtere vand og fugt, både ude og inde.

Hvorfor opstår der fugt i kælderen?

Er det væggene, der er synderen i din fugtige kælder, skyldes det sandsynligvis, at vandspejlet ligger højt. Enten permanent eller midlertidigt, når der er skybrud. Har du utætheder i ydervægge og gulve, trænger vandet ind igennem disse.

Stiger fugten op fra dine gulve, skyldes det måske, at din gamle kælder er etableret uden drænlag under betonen, som normalt forhindrer betonen i at suge vandet til sig. Så fugten fra jorden ligger og presser direkte på betongulvet, der så suger det op i kælderen. Hvis vandet omkring din kælder forsager fugtskader, skyldes det sikkert, at der mangler dræn til at få det væk. Omfangsdræn kan være løsningen på det problem.

Måske er det afløb eller stoppede dræn, der er synderen i kælderen. På grund af klimaændringer er et stigende antal skybrud nemlig en stor prøvelse for kloakkerne, der også kan finde på at sende spildevand op gennem afløbene, når presset bliver for stort.

Sluttelig kan fugten skyldes, at du bruger din kælder forkert. At du tørrer tøj og tager lange brusebade dernede. Måske benyttes kælderen til beboelse, måske holder du igen med varmen dernede, eller måske lufter du ud på uhensigtsmæssig vis eller slet ikke.

Få et uforpligtende tilbud

  Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.

  Typiske tegn på fugt i en kælder:

  • Lugt af fugt og mug.
  • Tekstiler, der føles klamme.
  • Mørke fugtskjolder på mure og mørke aftegninger på bjælker.
  • Løs puds der krakelerer.
  • Saltudblomstringer.
  • Angreb af skimmelsvamp.

  Oplever du nogen af ovenstående symptomer, så er det vigtigt at du tager affære med det samme. Er der først fugt i kælderen, så forsvinder det ikke blot af sig selv.

  På baggrund af mange års erfaring og analyser ved vi, at der er problemer med opstigende grundfugt i 90% af alle danske kældre. Har man problemer med fugt i kælderen, er det ikke bare sundhedsskadeligt at bruge rummet, det nedbringer også husets værdi.

  Derfor er det en god idé at foretage en fugtsikring, om du skal blive boende, eller du går med planer om at sælge boligen. Har du mistanke om fugt i kælderen, anbefaler vi derfor, at du får foretaget et fugttjek af kælderen af en fagmand.

  Indvendig fugtsikring

  5 grunde til at få fugtsikret din kælder
  1. Øger din boligs værdi.
  2. Forbedre indeklimaet.
  3. Forbedre funktionaliteten af dit kælderareal.
  4. Mindsker varme regningen.
  5. Forlænger levetiden på din Ejendom.

  Egnede løsninger til fugtsikring

  1. Omfangsdræn med tilhørende efterisolering. Vi anbefaler Pordrän.
  2. Bedre overfladeafvanding
  3. gennemgang af murværk indvendigt og udvendigt.

  Udvendig fugtsikring af kælderydervægge

  Typiske årsager til fugtproblemer:
  • Regnvandsbelastning
  • Opstigende fugt fra gulvet
  • Indtrængende fugt fx fra højt vandspejl
  Har du brug for rådgivning vedrørende fugtsikring af kælder, så kontakt os gerne på telefon +45 46 41 44 42 eller via vores kontaktformular.

  Michael Thrysøe
  Michael Thrysøe
  Produktionsleder – Entreprise

  Sjælland

  Vi dækker København og Sjælland – Uanset hvor stor eller lille opgave, vi skal løse for jer, lægger vi vægt på at gøre det, så det leverede arbejde lever op til og helst overgår jeres forventninger.

  +45 46 41 44 42

  Få et uforpligtende tilbud på kloakservice

   Har du brug for en anlægsgartner eller har du andre opgaver, der skal udføres i jeres udendørsmiljø? Så kontakt Anlægsgartner Gottlieb på telefon 46 41 44 42 eller pr. mail på mt@gartnergottlieb.dk. Så kan vi tage en indledende dialog om jeres opgave.