Professionelt kloakarbejde

Har I brug for kloakarbejde eller -service? Vores mandskab hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan hurtigt rykke ud og løse enhver form for kloakproblemer Vi har erfaring siden 2001 med kloakservice til både virksomheder, offentlige institutioner, kommuner og boligforeninger i København og resten af Sjælland, og kan derfor også hjælpe dig – uanset hvilket problem du står overfor. Vores mandskab er alle uddannet og udfører derfor et top professionelt resultat – hver gang.

Hvorfor vælge Anlægsgartner Gottlieb A/S?

  • Vi har siden 2001 erfaring med kloakservice
  • Vores mandskab er alle uddannet til at løse de opgaver de skal udføre.
  • Vi er autoriseret kloakmester
  • Vi er medlem af danske kloakmestre
  • Vi er underlagt kvalitetskontrol
  • Vi overholder altid vores aftaler
  • Vores mandskab er alle serviceorienteret med mål om at give dig en god oplevelse

… og så er vi selvfølgelig fleksible ift. ændring i ønsker mv., så I er garanteret at få det bedste resultat.

Kloakarbejde for industri og virksomheder på hele Sjælland

I forbindelse med kloakservice kan vi tilbyde:
• Etablering af kloaksystem og rørledninger
• Opgravning og renovering af kloaksystem
• Etablering af dræn og regnvandsbede
• Genetablering af belægning, herunder asfaltarbejde og brolægning
• Projektering og rådgivning af totalentreprise for anlægs- og kloakopgaver
• Serviceaftale på rottespærre.

Miljø:
Når vi udfører vores arbejde, er det vigtigt for os at overholde gældende lovkrav samt brancherelaterede regler. Vi forsøger at påvirke miljøet mindst muligt ved brug af miljørigtigt værktøj og materiel, og vi kører i miljørigtige biler. Desuden tilskynder vi vores medarbejdere og samarbejdspartnere til at agere miljøbevidste.

Kvalitetsbevidst kloakarbejde

Med klimaændringer og dermed øgede regnmængder, stilles der større krav til håndtering af regnvand i Danmark. Og det stiller selvfølgelig også krav til kloakløsninger – både spildevands- og regnvandsløsninger.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi specialiseret os i at rådgive om alle typer af kloakopgaver. Vi holder os hele tiden opdateret på nyeste teknikker inden for kloakering. Derudover er al vores mandskab uddannet– og bliver hele tiden efteruddannet, så de altid er yderst kompetente, uanset hvilken opgave der skal løses.

Hvordan udføres kloakarbejde?

Alt efter hvilken kloakopgave der skal udføres, stiller vi med det rette mandskab til at løse nøjagtig din opgave. Med over 200 ansatte har vi specialister til at at klare alle typer opgaver med høj professionalisme. Vi har de rette udstyr der skal til både at udbedre kloaksystemet, men også samtidig efterlade udendørsarealet smukt og fejlfrit.

Dét kan vi, fordi vi helt unikt har samlet alle professioner under samme tag, så du ikke behøver have fat i flere forskellige fagfolk for at opnå et perfekt resultat.

Som en sikkerhed for at jeres kloakproblemer bliver håndteret korrekt, anbefaler vi altid en tv-inspektion, som skal være med til at afklare, hvori problemet ligger– samt være udgangspunkt for planlægning af forløbet. Det er samtidig din sikkerhed for, at vi ikke påbegynder nogen udgravninger, uden at det nødvendigt.

Hvornår skal man bruge kloakservice?

Hvis I oplever problemer såsom tilstoppede afløb, kloaklugt eller oversvømmelser, er det tid til at kontakte Anlægsgartner Gottlieb A/S for professionel kloakservice. Vores team af fagfolk er specialiserede i at identificere og løse kloakrelaterede problemer hurtigt og effektivt og undgå yderligere problemer i fremtiden.

Medlem af Danske Kloakmestre – garanti for kvalitet og sikkerhed

Anlægsgartner Gottlieb A/S er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, hvilket er jeres garanti for, at vores kloakarbejde bliver udført til højeste kvalitetsstandard. Vi er desuden underlagt kvalitetskontrollen hos Bryggeriets Kvalitetskontrol. Bestil en kloakmester her. Hos os er du garanteret ærlighed, der giver dig ro i maven – uanset hvilken type opgave vi har med at gøre.

  • Anlægsgartner Gottlieb er autoriseret kloakmester – alt i kloakservice
  • En af vores ansatte i færd med kloakeringsarbejde
  • kloakservice – det er vi eksperter i

Få et sikkert drænsystem

Der bliver i dag stillet større krav til drænsystemer, grundet ændret klima og grundvand. F.eks. bliver flere kældre brugt til beboelse, hvilket betyder, at kælderrum skal kunne opvarmes med deraf følgende mulighed for kondensudvikling. Der kan også være tale om for store mængder af overfladevand som ønskes bortledt. Der er kommet forskellige LAR- løsninger, hvor regnvand kan afledes på egen matrikel, på trods af dårlig jordbund eller høj grundvandsstand.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan vi anlægge regnvandsbede, faskiner, små havedamme, som samtidigt laves naturskønt og enten får fordampet eller nedsivet regnvandet over et større område. Disse løsninger kan også kombineres med et grønt tag. For at sige det kort – mulighederne er mange, og vores mandskab står klar til at vejlede dig på bedst mulig vis.

Kombinér kloakservice med anlægsarbejde

Kloakrenovering er ofte et omfattende stykke anlægsarbejde, hvor fortove, gulve og græsarealer omkring kloakledningerne graves op, og vandtilførslen skal lukkes i længere perioder. Det kan skabe store udfordringer for beboere i boligforeninger eller for virksomhedens daglige drift. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi både ekspertisen og det rette udstyr til at løse opgaven fra start til slut.

En af de hyppigste årsager til forstoppelse i kloakken er rødder og aflejringer, der stopper kloakken til.

Rødder fra træer og buske kan med lethed arbejde sig ind i rørene, og små rodspidser kan ofte skabe aflejringer, hvilket ødelægger gennemstrømningen af spildevandet i røret. Med vores vanddrevne rodskærer kan vi skære rødder og aflejringer væk. Det sker med en TV-inspektion, så vi kan se præcis hvor problemet er og begrænse både følgeskader.

Projekter og referencer – kloakarbejde

Gennem vores mange år i branchen har vi udført kloakarbejde for en bred vifte af kunder – fra forsyninger og kommuner til boligforeninger og private. Her kan I se et udvalg af vores kloakprojekter.

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på kloakservice hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle kloakservice. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker. Vi sørger for at tilbyde løsninger, som imødekommer alle jeres krav og forventninger til en professionel kloakservice.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker