Hjælp til rådgivere og projektledere

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi tradition for tillidsfuldt samarbejde med rådgivere på bygge- og anlægsprojekter. Både for boligselskaber, kommuner og i det private erhvervsliv. Vi har fokus på den nære dialog og grundige dokumentation, så projektstyringen får den optimale support fra projektstart til aflevering.

Vores hold af specialister indenfor hele området af totalentreprise, kloak, anlæg og grøn drift m.fl. bistår med fagspecifik rådgivning og vejledning, ligesom vi kan udføre dele af dokumentations- eller projekteringsopgaverne efter behov.

Opstartsfase, beregning og overslagspriser

Vi assisterer med overslagspriser og anlægs- og kloakprojekter før projektering, og vi har lang erfaring med håndtering af beregninger og udførelse af udbudsprojekter. Vi hjælper også med registrering og landmåling både før under og efter udførsel.

Drone-registrering og landmåling

Vores afdeling af landmålere bruger udstyr fra øverste hylde, når det kommer til kvalitet og nøjagtighed. Med vores avancerede drone- og landmåler-udstyr, kan vi levere fotografiske målfaste kort.

Vi kan assistere med afsætning af fixpunkter:

  • Uden kendt fixpunkt DVR 90
  • Med kendt punkt DVR 90 eller relativ kote.
  • Afsætning af punkter fx til kantsten
  • Volumenberegning, for eksempel ved jordbunker
  • Maskinstyring på baggrund af DWG-filer

Tillid, ordentlighed og ansvarlighed er bærende værdier hos Anlægsgartner Gottlieb A/S.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi erfaring med:

– Bæredygtighed og biodiversitet
– Kvalitetssikring
– AMK arbejde (arbejdsmiljøkoordinering)
– Landmåling
– Sparring og det gode samarbejde
– Overslagspriser på anlægs- og kloakprojekter før projektering

Vi kan assistere vore rådgivere med:

– Udførsel af total- hoved- og fagentrepriser
– Drone- og landmåling
– Arbejdsmiljøkoordinering
– Biodiverse og bæredygtige løsninger
– Vejledning om trivsel til blivende træer på byggepladser
– Kiggeadgang i KS-systemer for altid at have live adgang

Få hjælp til:

– Nye anlæg eller renovering af eksisterende haveanlæg, parker, byrum og gårdmiljøer
– Tilplantning og pasning af større eller mindre grønne arealer
– Brolægning
– TV-inspektion
– Grå og grønne entrepriser
– Kloakservice
– Ejendomsservice
– Vinterservice

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Lad vores team hjælpe med arbejdsmiljøkoordinering og AMK-arbejdet. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi erfaring og stærke værdier omkring det sikre arbejdsmiljø, og vi bistår med dokumentation og tilrettelæggelse af arbejdsgange, så arbejdsmiljøet sikres og overholder gældende lovgivning.

Kvalitetssikring og DTVK-kontrolordning

Al kvalitetssikring og TV-inspektion foregår via den nyeste teknologi. Og vores eksperter på området har lang erfaring i at sikre registrering og dokumentation, som overholder alle myndighedskrav både før, under og efter udførsel.

Læs mere om DTVK-Kontrolordning

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er vi optaget i Kontrolordning for Ledningsrenovering

Vi er optaget med strømpeforing til fornyelse af afløbsledninger op til Ø160 gravitation under Kontrolordningen for Ledningsrenoverering, Dansk Industri.

Bæredygtighed og biodiversitet

Vi har de seneste år sat ekstra fokus på bæredygtighed og klima. I samarbejde med vores fagfolk, udformes anbefalinger og projekter, der overholder høje ambitioner om at nedbringe energispild og brug af kemi, men i lige så høj grad løsninger, der på langt sigt vil spille sammen med de naturlige processer.

Biodiversitet i drift og vedligehold er anderledes end traditionel grøn drift, men kan skabe andre rammer for brugerne samt fokusere på miljøet, og dermed hjælper til både miljømæssig og social bæredygtighed. Vi arbejder desuden løbende med at nedbringe vores CO2-aftryk, så det altid er så lavt som muligt, blandt andet med valg af maskiner og transportmidler og arbejdsgange.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed og biodiversitet

Efteruddannelse og specialviden

Vores team af specialister indenfor entreprise, kloak, bygge og anlæg er opdaterede på de nyeste lovkrav såvel som arbejdsgange og teknikker. Vi sætter en dyd i løbende efteruddannelse af vores fagfolk og fornyelse af vores kompetencer.

Kontakt vores Arborist-afdeling

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi en højt specialiseret arboristafdeling. Vi har certificerede European Tree Workers, ETW. Arboristerne udfører træ- og kulturpleje, beskærings- og træfældningsopgaver ud fra de europæiske standarder. Arboristafdelingen har fokus på træers sundhed og bevaring af eksisterende træer også ved byggepladser og ved nyanlæg, og kan hjælpe med foranstaltninger i byggeperioden for netop at skåne og bevare eksisterende træer.

Få et uforpligtende tilbud


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker