LAR løsninger – Lokal afledning af regnvand

Vi oplever et stigende behov for klimatilpassede løsninger, som kan sikre lokal afledning af regnvand.

LAR – lokal afledning af regnvand – dækker over et princip for, hvordan vi håndterer de stigende mængder af nedbør.

LAR er den del af klimatilpasningen, der handler om at forsinke, om nedsivning og fordampning, samt at transportere eller genanvende regnvand, hvor det falder og ikke føre overfladevand ned i kloaksystemet.

Gennem de seneste år har vi set en stigende tendens til mere ekstremet vejr, der kan medføre store oversvømmelser i områder med dårlig afledning eller anvendelse af overfladevand. Oversvømmelser, som kan medføre skader med store økonomiske omkostninger på selv mindre arealer.

Med LAR-løsninger er der udover mulighed for håndtering af store regnvandsmængder, også mulighed for forskønnelse af området og der er mulighed for at øge biodiversiteten, fx gennem oaser for frøer og padder, ved beplantning af hjemmehørende arter i regnbede, der appellerer til lokalt registrerede insekt- og dyrearter.

Læs mere om Biodiversitet

Forskellige LAR-løsninger

Vi etablerer LAR-løsninger for at undgå overbelastede kloaksystemer, som typisk giver oversvømmelser med kloakvand i kældre og på terræn. Der findes i dag mange forskellige LAR-løsninger, som man kan anvende – alt efter hvilken situation man står i.

Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder udførsel af forskellige LAR-løsninger til forsinkelse af regnvandet, herunder også løsninger, der giver mulighed for genanvendelse af regnvandet, hvor drikkevandsressourcer kan spares til vanding af offentlige anlæg.

Kontakt en af vores regnvandskonsulenter

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er vi specialister i alle former for anlægsopgaver, herunder naturligvis LAR-løsninger. Vi sørger for hele tiden at være ajour med den nyeste viden. Vi har derfor uddannet vores egne regnvandskonsulenter til at vejlede med LAR-løsninger. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.

Processen er:

• Vi besigtiger området og vurderer mulighederne
• Vi anbefaler en løsning
• Tilbudsgivning
• Vi udfører projektet

Eksempler på LAR-Løsninger:

• Faskiner
• Nedsivning af regnvand
• Forsinkelsesbassiner, både åbne og lukkede
• Omfangsdræn og skybrudssikring
• Adgangsveje ved klimatilpasningsområder – over søer og åer

Projekter / Referencer – LAR-løsninger

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på kloakservice hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle kloakservice. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker. Vi sørger for at tilbyde løsninger, som imødekommer alle jeres krav og forventninger til en professionel kloakservice.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker