Jordarbejde og gravearbejde

Anlægsgartner Gottlieb A/S udfører alt inden for anlægsarbejde: Jordarbejde, gravearbejde, landskabsarbejde – specielt gravearbejde ved nybyggeri og anlæg.

Når et område, fx. et fladt jordområde, skal anlægges med bakker eller kurver, kræver det stor præcision og faglig viden om gravearbejde, jordarbejde, anlæg og nybyggeri. Jord- og terrænarbejdet er nemlig afgørende for, at de kommende planter og træer trives, og for at belægningerne bliver optimale.

Jordarbejdet, gravearbejdet og landskabsarbejdet er det grove arbejde, hvor vi går helt i dybden med de store maskiner. Det er de opgaver, der kræver gravearbejde og håndtering af jord. Det kan både være arbejde med kloak, anlæg af nye græsarealer eller etablering af bakker og volde. Jord- og gravearbejdet omfatter opgravning, udgravning samt terrænregulering.

Projektering og planlægning af grave- og jordarbejde

Her hos Anlægsgartner Gottlieb A/S udfører vi altid gerne jordarbejde og terrænarbejde for større virksomheder, regioner og kommuner og for foreninger i København, Roskilde, på hele Sjælland, Fyn og Jylland.

Vi udfører både projektering og planlægning af gravearbejde, jordarbejde og anlægsarbejde. Vi rådgiver både om gravearbejde ved nybyggeri og anlæg af landskaber. Inden vi påbegynder jeres projekt giver vi naturligvis grundig og professionel rådgivning.

  • jordarbejde og byggemodning
  • byggemodning

Gravearbejde

Gravearbejde kræver planlægning og forundersøgelser. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S forstår vi at tage hensyn til jordforhold og installationer i jorden, så gravearbejde ved nybyggeri og anlæg eller andet jordarbejde ikke betyder produktionstab eller unødvendige gener for borgere eller beboere.

Vi har den rigtige maskinpark til gravearbejdet og vi kan supplere med gravearbejde udført i hånden, hvor det er påkrævet. Sikkerheden er altid i orden i alt vores gravearbejde.

Vi anbefaler, at I hyrer en professionel partner som os til alt gravearbejde ved nybyggeri og anlæg, fordi vi laver forarbjede, som har betydning for sikkerheden og sundheden ved gravearbejdet og dermed undgår arbejdsulykker, fald og nedskridning af jord ved grave- og anlægsarbejdet. Samtidig får I ekspertisen på jord i forbindelse med kommende beplantning, der betyder meget for den endelige finish på jeres anlæg og nybyggeri.

Vi udfører også udgravning og andet anlægsarbejde i forbindelse med rendegrave til forsyningsledninger, rør og kabler.

Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder professionel entreprise på gravearbejde ved både nybyggeri og anlæg.

Bortkørsel og bortskaffelse af jord

Vi har grab og lastbiler, så vi kan klare jordarbejde med afgravning af muld og bortkørsel af dette. Vi klarer også jordudskiftning, hvis jordens bæreevne eller kvalitet er for dårlig eller, hvis der er tale om forurenet jord.

På fx. tidligere og nuværende militær- og industrigrunde kan jorden være kemisk eller biologisk forurenet af tidligere brugere eller efter fx. trafikuheld. Vi har kompetencerne og erfaringerne til at udføre jordarbejde med forurenet jord i klasse 0 – 4, samt specialforurenet jord.

Jordarbejde er mere end at flytte jord. Vi tager os af hele processen omkring oprensningen af jordforureningen. Vi sørger for jordprøver, jordanalyser, køresedler og obligatoriske anmeldelser til JordWeb. Vi kører altid forurenet jord lovligt og sikkert til nærmeste godkendte affaldsdeponi afhængigt af jordens forureningsgrad.

Byggemodning

Vi tilbyder entrepriseløsning på landskabsarbejder, på byggemodning af arealer og på byggemodning ved opførelse af nybyggeri.

Ved byggemodning til nybyggeri kan vi gøre klar til støbearbejdet. Vi graver ud og laver bundopbygning, så fundamentet er i orden for det videre anlægsarbejde.

Vi er herudover førende på anlæg af kloak og har flere erfarne kloakmestre i vores medarbejderstab.

Ved at kombinere en autoriseret anlægsgartner med en autoriseret kloakmester, har vi en helt unik muligheder for at blive jeres totalleverandør, når det gælder alt, der foregår i og på jeres udendørsområder.

Ring endelig og spørg, hvordan vi kan hjælpe med jeres gravearbejde og jordarbejde eller indhent et tilbud online.

Projekter og referencer – jord- og gravearbejde

Gennem vores mange år i branchen har vi udført byggemodning og gravearbejde for en bred vifte af kunder. Her kan I se et udvalg af projekter, hvor vi blandt andet har udført gravearbejde.

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på jordarbejde hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle jord- og gravearbejde eller byggemodning. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker