Kloakarbejde

Dedikerede fagfolk og specialister, der løser opgaverne i fællesskab
– både over og under jorden

Vi har over 18 års erfaring med kloakarbejde og service til både forsyningsselskaber, virksomheder, offentlige institutioner, kommuner og boligforeninger.

Anlægsgartner Gottlieb A/S
består af engagerede fagfolk inden for anlæg og kloakering. Alle med en stærk faglighed, specialviden og en dedikation til at samarbejde, så enhver opgave løses med høj kvalitet og holdbare løsninger både over og under jorden.

Eksempler på opgaver, vi udfører:

Skybrudssikring

Strømpeforing
og punktrenovering

Omfangsdræn

Brøndrenovering
Regn- og spildevandskloakering

Fugtsikring af kælder


TV-inspektion


Forsikringsskader


Rottebekæmpelse

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi en bred vifte af forskellige faggrupper, der sammen danner en stærk synergi på tværs af virksomheden. Vi består af faguddannede anlægsgartnere, og ufaglærte, rørlæggere, regnvandskonsulenter, jordbrugsteknologer, ingeniører, landmålere og mekanikere. Vi er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, samt Dansk Industri.
Med klimaændringer og dermed øgede regnmængder, stilles der større krav til håndtering af regnvand i Danmark. Og det stiller ekstra krav til holdbare kloakløsninger, samt spildevands- og regnvandsløsninger.

Medlem af Danske Kloakmestre – din garanti for kvalitet og sikkerhed

Anlægsgartner Gottlieb A/S er autoriseret kloakmester og medlem af Danske Kloakmestre, hvilket er jeres garanti for, at vores kloakservice bliver udført til højeste kvalitetsstandard. Vi er desuden underlagt kvalitetskontrollen hos Byggeriets Kvalitetskontrol. Bestil en kloakmester her.

Med over 200 ansatte har vi specialister til at klare alle typer opgaver med høj professionalisme. Vi har det rette udstyr der skal til både at etablere nye kloaksystemer og udbedre eksisterende kloaksystemer, og vi efterlader altid udendørsarealerne så de er præsentable og kan befærdes, hvor det er muligt.

Som en sikkerhed for at alle kloakproblemer håndteres korrekt, anbefaler vi tv-inspektion. TV-inspektion skaber klarhed over hvor på rørføringen problemerne er og de dokumenterer arbejdet både før og efter udførsel. Det er samtidig en sikkerhed for, at udgravninger ikke påbegyndes unødigt.

Anlæg og reetablering af områderne

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er vi erfarne anlægsarbejdere og derfor vil vores kunder altid tilbydes en helhedsorienteret løsning på alle opgaver. Det betyder, at vi både har de faglige kompetencer til at gå i jorden og få etableret de bedste løsninger, men efter arbejdets udførelse, vil vi også have lagt fundamentet til det anlægsarbejde, der skal til for at genetablere området for de, som skal færdes her.
Vores grønne afdeling af anlægsgartnere er i nær dialog med kloak og entreprise, og dermed sikres en sammenhængende plan og udførelse af arbejdet fra start til slut.
Vi bistår blandt andet med reetablering af fortove, veje og rekreative arealer efter kloakarbejdet. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi både ekspertisen og det rette udstyr til at løse opgaven fra start til slut.

Fokus på det sunde arbejdsmiljø

Anlægsgartner Gottlieb A/S har fokus på godt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Med en stærk synergi mellem vore arbejdsmiljøkoordinatorer og virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, AMO, har vi skabt et stærkt fundament for samarbejde om sikkerheden på arbejdspladsen.

Vi har vores egne uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer med erfaring fra branchen, som varetager vores sikkerhedskoordinering. De forestår arbejdet med AMK-B på opgaver, hvor PSS er en del af opgavebeskrivelsen. Hvor der ikke er en PSS, hjælper vi også med udarbejdelsen af denne. Vores arbejdsmiljøkoordinator fører regelmæssige tilsyn på alle vores pladser.

Vi sætter ambitionerne om bæredygtighed højt

Bæredygtighed og vækst er for os to sider af samme sag. Det handler om hele tiden at have nysgerrighed og indsigt til at gå nye veje og skabe innovation. Vi bestræber os på hele tiden at tage mere klimavenlige løsninger i brug i arbejdsprocesserne og vi anvender nye og bæredygtige produkter. Men bæredygtighed er for os også en ansvarlig tilgang til trivsel og sundhed både for medarbejderne og de mennesker, der senere skal bruge området. Vi sætter altid konkrete handlinger bag ambitionerne.

Anlægsgartner Gottlieb A/S er en kompetent virksomhed som medspiller inden for nicherne kloak, regnvands-håndtering, stormflods-og højvandssikring. Vi agerer samarbejdspartner med rådgiver og bygherre for at skabe de bedste rammevilkår for en ansvarlig økonomisk vækst skabt på bæredygtige og klimavenlige løsninger.

Vi arbejder på at begrænse brugen af grus, beton og olie, og vi har et konstant fokus på at udvikle vores maskinpark i en miljøvenlig retning. Vi anvender så vidt muligt No-Dig-løsninger for kloak-renovering frem for udskiftning. Det er en mere skånsom proces både for miljø, for borgere i nærområdet og økonomien.

“Vi har altid fokus på at løse opgaverne så enkelt så muligt.
 Med strømpeforing og punktrenovering er det ofte muligt at renovere uden opgravning.
Det er mindre indgribende for både miljøet,
beboerne i området og økonomien”

– Kim Mundberg, salgs- og driftsdirektør, Faglig ansvarlig kloakmester

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på kloakservice hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle kloakservice. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker. Vi sørger for at tilbyde løsninger, som imødekommer alle jeres krav og forventninger til en professionel kloakservice.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker