Opgravning af olietanke og jordrensning

Har I en nedgravet olietank? Alle olietanke har en begrænset levetid, og med alderen øges risikoen for olieudslip. Det er vigtigt at handle ansvarligt, især når tanken nærmer sig eller overskrider 40 år.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan vi hjælpe jer med at fjerne jeres gamle olietank samt rense den omkringliggende jord, hvis der er kommet olieudslip. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.

Olietankens levetid og opgravning

Er jeres tank mere end 40 år gammel, er det lovpligtigt at fjerne den. Anbefalingen er at opgrave tanken, hvilket giver en hurtig og klar indsigt i eventuelle forureninger. Ved at opgrave tanken kan vi udtage jordprøver og vurdere mulige olieudslip.

Hvis I har mistanke om en utæt olietank, eller planlægger I at købe en ejendom med en nedgravet tank, kan vi assistere med en omfattende forureningsundersøgelse. Denne undersøgelse inkluderer typisk to boringer. En ved siden af tanken og en ved rørføringen. Efterfølgende modtager I en detaljeret rapport med analyseresultater, borejournaler og en skitsetegning.

Fuld service inden for opgravning af olietanke og jordrensning

Vi går et skridt videre end bare at undersøge. Hvis jeres olietank har forårsaget forurening, hjælper vi med fjerne og rense jorden:

– Vi giver en klar vurdering af forureningens omfang.
– Vi rådgiver om den mest effektive jordrensning.
– Vi står for hele processen med rening af jorden og sikrer korrekt dokumentation.
– Vi faciliterer kontakten med kommunen og sikrer overholdelse af alle relevante love og forordninger

Med Anlægsgartner Gottlieb A/S ved jeres side, er I sikret professionel hjælp gennem hele forløbet.

Risiko ved jordforurening fra olietanke

Jordforurening fra olietanke udgør en alvorlig miljørisiko med konsekvenser for sundhed og økosystemet. Ældre olietanke kan lække råolie, forurene grundvandet og sprede forurening til vandløb og vådområder samt skade planter og dyr.

Ud over miljøpåvirkningen kan olielækager også påvirke ejendomsværdier og kræve dyre renoveringsprojekter. Det er derfor afgørende, at grundejere proaktivt overvåger og vedligeholder deres olietanke for at forebygge lækager og forurening.

Forsikringsdækning ved olietanke

Ved aktiv brug af en fyringsolietank (villaolietank) vil der typisk være forsikringsdækning, hvis der opstår forurening fra tanken. Men hvis I beslutter jer for at tage jeres olietank ud af drift, skal I være klar over, at forsikringsdækningen for jordforurening kun gælder i 6 måneder efter tanken er sat ud af funktion. Desuden er det vigtigt at sikre, at jeres tankanlæg er i overensstemmelse med lovgivningen, og at der ikke er overskredet nogle forældelsesfrister.

Ved nylige ejendomshandler kan forurening, som ikke tidligere er blevet identificeret, falde under sælgers ansvarsområde eller dækkes af ejerskifteforsikringer og lignende.

Opgravning af olietanke og jordrensning for erhverv og private

Det er afgørende for både virksomheder og private boligejere at håndtere olietanke ansvarligt af hensyn til miljøet, lovgivning og økonomi.

Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder professionel opgravning og jordrensning, der overholder standarder og reducerer risici for begge grupper. For virksomheder kan en utæt olietank have miljømæssige og økonomiske konsekvenser, som kan påvirke jeres virksomheds omdømme og drift. For boligejere er det vigtigt at beskytte ejendomsværdien og miljøet ved at få undersøgt og renset jorden omkring en olietank i tide og oplyse kommunen om forureningen.

Vi hjælper gerne, hvis I skal have fjernet en gammel olietank fra jeres grund eller mistænker lækage.

Projekter og referencer – Opgravning af olietanke og jordrensning

Se eksempler på vores tidligere arbejde med jordrensning.

Tobias Røndbjerg
Tobias Røndbjerg
Salgs- og driftsdirektør – service og
grønne udbud

Få et uforpligtende tilbud på opgravning af olietanke og jordrensning

Udfyld formularen – så kontakter vi jer snarest for en uforpligtende samtale om opgravning af olietanke og jordrensning, samt hvordan vi bedst kan assistere jer.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker