Jord- og gravearbejde

Anlægsgartner Gottlieb A/S udfører alt inden for anlægsarbejde: jordarbejde, gravearbejde, jordflytning, byggemodning og landskabsarbejde – specielt gravearbejde ved nybyggeri og anlæg. Vi har stor erfaring med anlægsopgaver, jordarbejde og terrænarbejde for større virksomheder, regioner og kommuner, foreninger, institutioner, bolig- og ejendomsselskaber. Det kan for eksempel være anlæg ved kabelgravning, nyanlæg af kloak, indbygning af overskudsjord, trafiksanering, etablering af kuperet landskabo.

Vi er med hele vejen–fra rådgivningtiludførelsen

Anlægsgartner Gottlieb A/Shar solid erfaring med både rådgivning, projektering, planlægning og udførelser af gravearbejde, jordarbejde, byggemodning og anlægsarbejde. Inden vi påbegynder et projekt, starter vi altid med en grundig gennemgang og analyse af opgavens omfang. Vi rådgiver både ved nybyggeri og anlæg af landskaber.

Når et område, fx. et fladt jordområde, skal anlægges med bakker eller kurver, kræver det stor præcision og faglig viden om gravearbejde, jordarbejde, anlæg og nybyggeri. Jord-og terrænarbejdet er nemlig afgørende for, at de kommende planter og træer trives, og for at belægningerne bliver optimale.

Gravearbejde med omtanke og præcision

Gravearbejde kræver planlægning og forundersøgelser. Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S forstår vi at tage hensyn til jordforhold og installationer i jorden, så gravearbejde giver mindst muligt produktionstab eller unødvendige gener for borgere eller beboere. Vi har den rigtige maskinpark til gravearbejdet, der kan supplere med gravearbejde udført i hånden, hvor det er påkrævet. Sikkerheden er altid i orden i alt vores gravearbejde.

Forundersøgelse af jord ved gravearbejde

Der er mange fordele ved at have en professionel partner til gravearbejde ved nybyggeri og anlæg. Anlægsgartner Gottlieb A/S har lang erfaring på området. Vi tilbyder vores kunder grundige forundersøgelser, som har betydning for sikkerheden og dermed nedsættes risiko for arbejdsulykker, fald og nedskridning af jord ved grave- og anlægsarbejdet. Samtidig stiller vores fagfolk deres ekspertise på jordkvalitet til rådighed i forbindelse med kommende beplantning. Det betyder, at det fremtidige anlægsarbejde lettes, fordi der fra start er gennemtænkte løsninger for det kommende nybyggeri- og anlægs finish.

Vi udfører også udgravning og andet anlægsarbejde i forbindelse med rendegrave til forsyningsledninger, rør og kabler. Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder professionel entreprise på gravearbejde ved både nybyggeri og anlæg. Vi projekterer og planlægger grave- og jordarbejdet for jer.

Jordarbejde og jordflytning

Vi har stor erfaring med både bortkørsel, jordflytning og bortskaffelse af jord. Vi har grab og lastbiler, så vi kan klare jordarbejde med afgravning af muld og bortkørsel af dette. Vi klarer også jordudskiftning, hvis jordens bæreevne eller kvalitet er for dårlig eller, hvis der er tale om forurenet jord.

Håndtering af forurenet jord

Vores fagfolk har lang erfaring i jordarbejde, og som kunde hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er I garanteret en faglighed og indsigt i håndtering af for eksempel forurenet jord. Det kan for eksempel være tidligere og nuværende militær- og industrigrunde, hvor jorden kan være kemisk eller biologisk forurenet eller efter fx. trafikuheld. Vi har kompetencerne og erfaringerne til at udføre jordarbejde med forurenet jord i klasse 0 – 4, samt specialforurenet jord. Vi tager os af hele processen omkring oprensningen af jordforureningen. Vi sørger for jordprøver, jordanalyser, køresedler og obligatoriske anmeldelser til JordWeb. Vi sørger altid for at forurenet jord køres lovligt og sikkert til nærmeste godkendte affaldsdeponi afhængigt af jordens forureningsgrad.

Entreprise på byggemodning


Vi tilbyder entrepriseløsning på byggemodning af arealer til landskabsarbejder og opførelse af nybyggeri. Ved byggemodning til nybyggeri klargør vi til støbearbejde. Vores fagfolk graver ud og laver bundopbygning, så fundamentet er i orden for det videre anlægsarbejde.

Thomas L. Rasmussen
Thomas L. Rasmussen
Produktionschef – Entreprise

Indhent et tilbud på kloakservice hos Anlægsgartner Gottlieb A/S

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S kan I altid kontakte vores fagfolk for at indhente et uforpligtende tilbud på vores professionelle kloakservice. Vores mandskab står klar til at besvare alle jeres spørgsmål og rådgive jer omkring de bedste løsninger til netop jeres behov og ønsker. Vi sørger for at tilbyde løsninger, som imødekommer alle jeres krav og forventninger til en professionel kloakservice.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker