Bæredygtighed

Vi sætter ambitionerne om bæredygtighed højt

Bæredygtighed og vækst er for os to sider af samme sag. Og vi har stor fokus på bæredygtighed i hele organisationen. Bæredygtighed er for Anlægsgartner Gottlieb A/S både et spørgsmål om social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

Det handler både om hele tiden at have nysgerrighed og indsigt til at se nye veje og skabe innovation, både for mere klimavenlige løsninger i arbejdsprocesserne, at anvende nye og mere bæredygtige produkter, men også en ansvarlig tilgang til trivsel og sundhed både for medarbejderne på pladsen og de borgere, der senere skal bruge området. Og vi sætter altid konkrete handlinger bag ambitionerne.

Vi kører elbiler, hvor det er muligt,
og vi indretter vores skurvogne på pladserne,
så de belaster klimaet mindst muligt.
For eksempel med solceller og grønne tage.

Anlægsgartner Gottlieb A/S agerer samarbejdspartner med rådgiver og bygherre for at skabe de bedste vilkår for en ansvarlig økonomisk vækst skabt på bæredygtige og klimavenlige løsninger.

Vores erfaring er, at et stærkt fællesskab af fagfolk med daglig kommunikation og samarbejde på tværs af vores afdelinger giver de bedste vækstbetingelser for effektivitet. Det betyder, at vores kunder kan regne med, at der er et aktivt samspil imellem vores faggrupper, fra anlægsgartner til landmåler og kloakmester.

Vi har med ansættelsen af en chef for biodiversitet og bæredygtighed styrket hele det tværfaglige samarbejde i organisationen, så vi hele tiden kan tilbyde vores kunder den mest bæredygtige løsning på aktuelle projekter, og vi efteruddanner løbende den samlede medarbejderstand indenfor området.

Læs mere om vores workshop med Arkitema HER

Som standard er chefen for biodiversitet og bæredygtighed fast tilknyttet rådgiver på alle større projekter, og vore kunder tilbydes løbende et bæredygtighedsoplæg, hvor vi kommer med bud på, hvordan en grøn optimering kan foretages.

Vi skal passe på vores klode og vores miljø. Så enkelt er det!
Som fagfolk med lang erfaring i at arbejde med i og i naturen, skal vi gå forrest.
Det gælder både i det rådgivende og udførende led af vores organisation.

– Thomas Gottlieb, adm. direktør

Vi har fokus på at begrænse brugen af naturressourcer som for eksempel grus og olie ved at bruge mere el og anskaffe flere batteridrevne og ergonomisk korrekte maskiner, som kan mindske belastningen ved anlæg både for medarbejdere og miljøet. Vores vognpark og biler udskiftes løbende mod biler og maskiner, der bruger mere miljøvenlig brændstof, ligesom vi har indført en tomgangspolitik på max 60 sekunder, der betyder at ingen maskiner kører unødvendigt. Vi anvender hverken pesticider eller sprøjtemidler, udover ved invasive arter, og vores afdeling for grøn drift har i dag en lang erfaring med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Vi forestår også med rådgivning om biodiversitet på selve anlægget, så drift og vedligehold nedbringes.

Vi har oprettet en komplet grøn service-enhed, hvor alle maskiner kører på el, og hvor det lave C02-aftryk dokumenteres.

Ved kloak- og entreprise-projekter anbefaler vi punktgravning og strømpeforing, hvor det er muligt, så vi så vidt muligt undgår naturforstyrrende graveprojekter. Vi har fokus på affaldshåndtering og CO2 udledning herunder også jordkørsel og genanvendelse af materialer som grus, jord og byggeaffald.

Vi tilstræber at skabe de mest klimavenlige løsninger indenfor

  • Grønne tage og LAR-løsninger
  • By- og Gårdmiljøer
  • Trafiksanering
  • Drift og anlæg af grønne områder
  • Regnvandsopsamling, regnvandssikring- og afledning mv.
  • Kloakker – affaldshåndtering

Vi har dagligt fokus på at udvikle firmaet og medarbejderne i retning af bæredygtige og klimavenlige løsninger.

Vi arbejder for at reducere den negative miljøbelastning ved bl.a. at skabe flere grønne miljøer, LAR-løsninger og -grønne tage.


Der er konkrete handlinger bag vores bæredygtighedsambitioner hos Anlægsgartner Gottlieb A/S.

Biodiversitet og grønne løsninger: Skab plads og rum til grønne oaser

Trivsel og bæredygtighed er for os altid et naturligt valg. Og der findes mange muligheder for at skabe grønne oaser i anlæg. Vores arboristafdeling og team af anlægsgartnere er specialiserede i at indtænke vilkår, der gør det muligt for eksempel at bevare eksisterende gamle træer, genoprette naturområder eller etablere ny beplantning.

Målet er at skabe grønne åndehuller til glæde for mennesker, insekter og dyreliv også i uderum med trafik og færdsel. Vi arbejder med grønne tage, grønne vægge og vækstarter, der kan overleve og trives, selv i befærdede områder, der kan præges af saltning, tung trafik mm

Læs mere om biodiversitet her

Daniel Fevre Kronskov
Daniel Fevre Kronskov
Chef for Grøn Omstilling

Få et uforpligtende tilbud


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker