Kloakseparering

Ønsker I hjælp til spildevandsseparering af en professionel kloakmester? Anlægsgartner Gottlieb A/S kan med vores mere end 20 års brancheerfaring hjælpe jer med effektiv kloakseparering. Vi står klar til at hjælpe bolig- og grundejerforeninger såvel som private.

Er kloakseparering lovpligtigt i jeres kommune – eller ønsker I bare at hjælpe med at aflaste kloaksystemet? Kontakt os i dag for at indhente et tilbud.

Hvad er kloakseparering?

Kloakseparering er processen med at adskille spildevand og regnvand i kloaksystemet. Traditionelt er spildevand og regnvand blevet afledt i samme kloaksystem. Dette system blev brugt til at transportere både spildevand fra husholdninger og virksomheder samt overfladevand fra regnvejr. Men med de sidste 10 års udvikling af skybrud i Danmark er det ikke længere en bæredygtig løsning – kapaciteten i kloakrørene er ganske enkelt ikke bygget til de nuværende forhold.

Med kloakseparering adskilles spildevandet og regnvandet i to separate kloaksystemer. Spildevandet transporteres til rensningsanlæg, hvor det bliver behandlet, inden det udledes til vandløb eller havet. Regnvandet opsamles derimod i separate regnvandsbassiner eller infiltreres i jorden for at mindske belastningen på kloaksystemet og forhindre oversvømmelser.

Formålet med kloakseparering er at forbedre vandkvaliteten i vandløb og søer ved at reducere mængden af forurening, der udledes. Det hjælper også med at reducere risikoen for oversvømmelser ved at give en mere effektiv håndtering af regnvandet.

Opsummeret er der følgende fordele ved kloakseparering:

  • Forhindre oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn.
  • Mindske risikoen for at spildevand ender i søer og vandløb og beskytte miljøet.
  • Føre til en lavere regning fra kommunen, da de ofte opkræver mindre i afgifter for behandling af separeret spildevand.
  • Her er vi i færd med at separere regnvand fra spildevand
  • Autoriseret kloakmester med ekspertise i bl.a. kloakseparering

Hvorfor etablere kloakseparering?

Kloakseparering er en vigtig proces, der ikke kun kan hjælpe med at reducere risikoen for oversvømmelse og forurening af miljøet, men også med at overholde lovgivningen i den enkelte kommune. Ifølge miljøbeskyttelsesloven er ejeren af en ejendom ansvarlig for at sikre, at deres spildevand ledes til et offentligt spildevandsanlæg eller en anden godkendt løsning. Hvis en ejendom er tilknyttet et fælles kloaksystem, skal ejeren sikre sig, at kloakken er adskilt, så regnvand og spildevand ledes væk i separate systemer.

I praksis betyder det, at boligforeninger og haveforeninger såvel som private ofte er forpligtet til at separere deres kloaksystemer. Hvis det ikke overholdes, kan ejerne risikere påbud og bøder fra myndighederne. Derfor kan det være en god investering at få udført kloakseparering af en professionel virksomhed som Anlægsgartner Gottlieb A/S. Lad os hjælpe jer med at overholde lovgivningen og samtidig reducere risikoen for oversvømmelse og forurening af miljøet.

  • kloakservice er vores spidskomptence
  • Omfangsdræn eller spildevandsseparering – vi hjælper med alt kloakarbejde

Kloakservice er vores spidskompetence

Vores erfarne team står klar til at assistere med kloakseparering for både private samt større entrepriser som boligforeninger og haveforeninger. Vi har over 20 års erfaring med kloakservice, og vores ekspertise garanterer et resultat af høj kvalitet. Vi tror, at kvalitetsarbejde og en personlig tilgang er nøglen til succes, og vi går aldrig på kompromis med hverken kvaliteten af vores arbejde eller vores kunders tilfredshed.

Med vores mere end 200 ansatte er vi stolte af at kunne tilbyde en omfattende service, der inkluderer alt fra planlægning til installation og vedligeholdelse. Vores team vil vurdere jeres behov og arbejde sammen med jer for at finde den bedste løsning.

Hvornår er det aktuelt at separere kloakken?

Det er særligt vigtigt at separere kloakken i forbindelse med større renoveringsprojekter, hvor man alligevel er i gang med at grave i jorden. Kloakseparering indebærer at opdele en eksisterende kloakledning i to adskilte ledninger, således at spildevand og regnvand ledes hver for sig. Dette vil øge kapaciteten af kloaksystemet og mindske risikoen for oversvømmelser.

Udover det kan kloakseparering bidrage til at mindske miljøbelastningen ved at reducere mængden af spildevand, der ledes til rensningsanlægget. Det er også en god idé at overveje kloakseparering, hvis man har planer om at installere grønne løsninger, såsom regnvandsopsamlingssystemer eller grønne tage, da dette vil kræve en øget kapacitet af kloaksystemet.

Spildevandsseparering eller LAR?

Vi tilbyder både spildevandsseparering og LAR-løsninger og hjælper jer med at finde den bedste løsning. Spildevandsseparering er den mest omfattende løsning, hvor man separerer spildevand og regnvand helt adskilt.

LAR-løsninger handler derimod om at mindske belastningen på kloaksystemet ved at opsamle regnvand i for eksempel nedsivningsanlæg. Vi rådgiver gerne om den bedste løsning for jer specifikt.

Se tidligere arbejde med kloakseparering herunder.

  • LAR kan være et alternativ til spildevandsseparering
  • Lokal afledning af regnvand
Michael Thrysøe
Michael Thrysøe
Produktionsleder – Entreprise

Indhent tilbud på kloakseparering

Vi forstår, at kloakseparering kan være en omfattende proces, men det er en investering, som kan betale sig på lang sigt. Med vores ekspertise og erfaring kan vi hjælpe jer med at finde den bedste løsning for jeres boligforening eller haveforening, uanset størrelse og kompleksitet.
Kontakt os for at høre mere. Vi vil give jer et uforpligtende tilbud på jeres projekt og står klar til at hjælpe jer med at finde den bedste løsning.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker