Skybrudssikring af bygninger & kældre

Hvad er skybrudssikring?
Skybrudssikring er de tiltag, der skal sikre bygninger og inventar mod vand fra skybrud, der er så kraftige, at der opstår oversvømmelse fra ejendommens afløbssystem, det offentlige afløbssystem eller det omgivende terræn.

Skybrudssikring af bygninger

Sådan kan I lave skybrudstjek af jeres bygning:

Anlægsgartner til specialopgaver

  • Rens ristene på vejen, så regnvandet kan komme ned i kloakken
  • Rens jeres tagrender
  • Sørg for jeres sandfangsbrønde er renset – rens dem mindst en gang om året
  • Grav evt. render for at lede vandet væk fra huset
  • Flyt værdier fra kælderen
  • Hav jeres ting i plastikkasser og ikke i pap-kasser hvis de står i kælderen
  • Sikre korrekt fald på belægninger væk fra jeres ejendom

Skybrud ser vi oftere og oftere, fordi klimaet forandrer sig.
For at komme eventuelle problemer i forkøbet, bør man få lavet en undersøgelse af eventuelle risici og vurdering af konkrete tiltag, der kan sikre dig ved skybrud. Har uheldet allerede været ude, vil det være nærliggende at sikre, at det ikke gentager sig med skybrudssikring.

Skybrudssikring af kælder

Det kan føre store udfordringer med sig, mest nærliggende er oversvømmelse af kældre. Vandet kan komme fra kloak og afløb eller gennem revner i gulvet, kældervægge, døre eller vinduer. Det kan være særlig slemt ved kraftige regnskyl, og for at undgå at vandet trænger ind i jeres kælder gennem gulvafløbet, kan det være nødvendigt at højvandsikre gulvafløbet. En god løsning kan være at montere en højvandslukker, der sikre at kloakvandet fra kloakken ikke kan løbe tilbage gennem jeres kloak. Vores fagfolk kommer gerne ud og laver en konkret vurdering og giver et godt tilbud. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Oplever I begyndende tegn på fugt i jeres kælder, så læs mere om vores fugtsikring her

Mange skader på bygninger kan undgås med korrekt skybrudssikring

Vi udfører alle former for skybrudssikring af bygninger hos Anlægsgartner Gottlieb A/S – fra lokale løsninger med højvandssikring af gulvafløb til komplette løsninger med pumpestationer, opdeling af regn- og spildevand og nedsivning af regnvand.

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi gennem mange år hjulpet fx. virksomheder og boligforeninger med skybrudssikring af bygninger og kældre. Vi har også hjulpet med at håndtere vand og fugtsikring både inde og ude.
Vores dygtige fagfolk kommer gerne ud og tilser bygninger, områder, kældre og kloakker, for derefter at rådgive og finde den bedste løsning. Kontakt os gerne i dag for en uforpligtende dialog.

Hvilke er typiske løsninger til udvendig skybrudssikring? Det er fx. LAR løsninger, hvor vi afleder regnvand. Se mere information her:

Eksempler på skybrudssikringsopgaver

Højvandssikring af gulvafløb
Etablering af højvandslukker
Komplette løsninger med pumpestationer
LAR-løsninger med regnvandsbede og bassiner

Projekter og referencer – Skybrudssikring

Michael Thryesøe
Michael Thryesøe
Produktionsleder – Entreprise

Få et uforpligtende tilbud på TV-inspektion


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker