Arborist

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi en lang tradition for faglighed og specialviden. I vores afdeling for pleje og vedligehold af træer, beskæring og træfældning, beskæftiger vi i dag nogle af landets dygtigste fagfolk på området. Vores hold af arborister hjælper en bred gruppe af kunder, både inden for større bygge- og anlægsopgaver og kommuner, såvel som ejendomsselskaber og mindre boligforeninger.

Arboristafdelingen tilbyder bl.a.:

 • Træpleje
 • Beskæring
 • Kronestabilisering
 • Pleje af ældre træer
 • Biologisk korrekte beskæringsteknikker

Biodiversitet og bæredygtighed – det grønne grundlag

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er bæredygtighed og biodiversitet et kompas for alle opgaver. Vi efteruddanner løbende vores fagfolk, så de altid kan tilbyde vore kunder de løsninger, der tager mest mulig hensyn til miljøet og vores natur. Vi har blandt andet et tværfagligt samarbejde på tværs af alle afdelinger med vores chef for bæredygtighed og biodiversitet, ligesom vi helt har fjernet al brug af kemi, der ikke handler om invasive arter.

En grøn arborist

Som led i vores ambition om hele tiden at være så skånsomme mod naturen som muligt har vi forsynet alle vores arborister med el-drevne maskiner. Det betyder, at forbruget af fossile brændstoffer og klimaskadelige energikilder altid holdes på et minimum.

Kontakt os i dag for tilbud


Træsygdomme og svampearter

Vi har lang erfaring med træfældning, også i svært tilgængelige områder. Men vores arborister kan også hjælpe med den brede naturpleje af udendørsområder med park og natur. Vi bistår med slåning af besværlige grønne arealer, skråninger eller enge, og vi hjælper med at etablere naturlig flora, udtynding af træer og buske, samt bekæmpelse af invasive arter som fx. bjørneklo og japansk pileurt.

 • Plantning af træer
 • Træbiologi
 • Vitalisering af rødder
 • Træsygdomme
 • Svampearter og andre skadevoldere
 • Træfældning
 • Rodfræsning
 • Rydning af alt fra buske til store træer
 • Pleje og vedligehold af vandløb, vådområder og engområder
 • Pleje af fortidsminder, stengærde, gamle volde og fredede områder

Hvad er en arborist?

Navnet arborist kommer af det latinske arboretum, der betyder ‘sted med træer’. Ordet ‘arboret’ er en anlægning af træer med fokus på forskning af skovbrug og botanik. En arborist arbejder på samme måde med pleje af træer – både i form af beskæring, træfældning og andre former for pleje. Anlægsgartner Gottlieb A/S’s arborister har også speciale i at klatre i træer, og vi kan derfor hjælpe med alt, hvad der har med pleje af træer at gøre.

 • Anlægsgartner Gottlieb har arborister til beskæring og træfældning
 • Arborister tilbyder bl.a. træfældning og beskæring

Hvad kan en arborist gøre for jer?

En arborist kan hjælpe med den generelle naturpleje af jeres erhvervsudendørsområde. Mere specifikt kan en arborist fx hjælpe med at klare følgende ting:

 • Plantning af træer
 • Træbiologi
 • Vitalisering af rødder
 • Træsygdomme
 • Svampearter og andre skadevoldere
 • Træfældning
 • Rodfræsning
 • Rydning af alt fra buske til store træer
 • Plejning af vandløb, vådområder og engområder
 • Plejning af fortidsminder, stengærder, gamle volde og fredede områder

Står I med et træ, som I ikke ved, hvad I skal gøre med, kan det være en fordel at få en arborist til at kigge på det. Vi hjælper nemlig med alle mulige og umulige problemer.

Det kan være hjælp til stammer eller kroner, der står skævt, spidse grenvinkler, indvokset bark eller unormalt lange grene. Det kan også være, at dit træ har sår, revner, døde grene, små blade eller ingen tilvækst. Der kan være skader på stammen, kronen af træet eller roIdløbet. Måske er roden ved at slippe som følge af kraftig blæst, eller på grund af det vandområde, det står i?

Problemerne kan være mange, men vi har erfaring med det meste og ser det som vores pligt at holde dit træ sundt og raskt på biologisk korrekt måde.

Mere end træfældning

Arborister kan hertil også hjælpe med den generelle naturpleje af jeres udendørsområder. Har I brug for slåning af besværlige grønne arealer, skråninger eller enge, kan vi træde til og samtig hjælpe med en mere naturlig flora i jeres jordbund. Her kan det være brugtbart med rydning eller udtynding af træer og buske samt bekæmpelse af invasive arter – som for eksempel bjørneklo og japansk pileurt. Udrydning af disse ting kan udover en forbedring af den naturlige flora også hjælpe med at give flere levesteder for små, truede dyrearter.

Casper Frydenlund
Casper Frydenlund
Driftsleder – Arborist & Natur/Kulturpleje

Få et uforpligtende tilbud


Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over
det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjæl-
land, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet
og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Glostrup,
Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker