Arborist

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi en lang tradition for faglighed og specialviden. I vores afdeling for pleje og vedligehold af træer, beskæring og træfældning, beskæftiger vi i dag nogle af landets dygtigste fagfolk på området. Vores hold af arborister hjælper en bred gruppe af kunder, både inden for større bygge- og anlægsopgaver og kommuner, såvel som ejendomsselskaber og mindre boligforeninger.

Arboristafdelingen tilbyder bl.a.:

 • Træpleje
 • Beskæring
 • Kronestabilisering
 • Pleje af ældre træer
 • Biologisk korrekte beskæringsteknikker

Anlægsservice, brolægning og kloakering

Beskæring, genopretning og pleje

Sunde træer kræver vedligehold og pleje. Beskæring og løbende pleje, også af store træer, har afgørende betydning for træets sundhed og levetid.
Vores aborister afhjælper ved træer med skæve stammer og kroner, spidse grenvinkler, indvokset bark eller sår, revner, døde grene og små blade. Der kan være skader på stammen, kronen af træet eller rodudløbet. Selv sunde træer kan rammes af slip ved rødderne, som følge af kraftig blæst, eller på grund af ændringer i det vandområde, det står i.

Kontakt os i dag for tilbud


Træsygdomme og svampearter

Vi har lang erfaring med træfældning, også i svært tilgængelige områder. Men vores arborister kan også hjælpe med den brede naturpleje af udendørsområder med park og natur. Vi bistår med slåning af besværlige grønne arealer, skråninger eller enge, og vi hjælper med at etablere naturlig flora, udtynding af træer og buske, samt bekæmpelse af invasive arter som fx. bjørneklo og japansk pileurt.

 • Plantning af træer
 • Træbiologi
 • Vitalisering af rødder
 • Træsygdomme
 • Svampearter og andre skadevoldere
 • Træfældning
 • Rodfræsning
 • Rydning af alt fra buske til store træer
 • Pleje og vedligehold af vandløb, vådområder og engområder
 • Pleje af fortidsminder, stengærde, gamle volde og fredede områder

Biodiversitet og bæredygtighed – det grønne grundlag

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er bæredygtighed og biodiversitet et kompas for alle opgaver. Vi efteruddanner løbende vores fagfolk, så de altid kan tilbyde vore kunder de løsninger, der tager mest mulig hensyn til miljøet og vores natur. Vi har blandt andet et tværfagligt samarbejde på tværs af alle afdelinger med vores chef for bæredygtighed og biodiversitet, ligesom vi helt har fjernet al brug af kemi, der ikke handler om invasive arter.

En grøn arborist
Som led i vores ambition om hele tiden at være så skånsomme mod naturen som muligt har vi forsynet alle vores arborister med el-drevne maskiner. Det betyder, at forbruget af fossile brændstoffer og klimaskadelige energikilder altid holdes på et minimum.

Navnet arborist kommer af det latinske arboretum, der betyder ‘sted med træer’

– ordet arboret, er en anlægning af træer med fokus på forskning af skovbrug og botanik

Anlægsgartner Gotliebs aborister er specialiseret både i træfældning, beskæring og pleje
af træerne og den natur, der omgiver træerne.

Casper Frydenlund
Casper Frydenlund
Driftsleder – Arborist & Natur/Kulturpleje

Få et uforpligtende tilbud


Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over
det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjæl-
land, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet
og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Glostrup,
Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker