Arborister med ETW-certificering

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S har vi en lang tradition for faglighed og specialviden. I vores afdeling for pleje og vedligehold af træer, beskæring og træfældning, beskæftiger vi i dag nogle af landets dygtigste fagfolk på området. Vores hold af ETW-certificerede arborister hjælper en bred gruppe af kunder, både inden for større bygge- og anlægsopgaver og kommuner, såvel som ejendomsselskaber og mindre boligforeninger.

Arboristafdelingen tilbyder bl.a.:

 • Træpleje
 • Beskæring
 • Kronestabilisering
 • Pleje af ældre træer
 • Biologisk korrekte beskæringsteknikker
 • Tilstandsvurderinger og risikovurdering af træer.

Trærapporter, risikovurdering og værdisætning af træer

Anlægsgartner Gottlieb A/S tilbyder trærapporter, der indebærer en omfattende undersøgelse af træets tilstand, identifikation af potentielle risici og anbefalinger til vedligeholdelse og pleje. Vores ETW-certificerede arborister bruger deres ekspertise til at vurdere træernes strukturelle integritet og sundhed, hvilket giver ejendomsejere og offentlige institutioner et vigtigt grundlag til at træffe informerede beslutninger om træpleje og landskabsforvaltning.

Endelig har vi også specialiseret os i værdisætning af træer – her anvender vi et anerkendt værktøj, som blandt viser træernes effekt på CO2-udledning, vandoptagelse, socialt miljø, værdi for området samt en række øvrige parametre. Det sikrer et informeret grundlag, hvorpå vi kan træffe beslutninger og eventuelt lægge strategi for træerne.

 • arborister står fx for fældning af træer
 • En arborist på arbejde
 • Vores arborister står for pleje og vedligehold af træer
Vores arborister er medlem af EAC

Træsygdomme og svampearter

Vi har lang erfaring med træfældning, også i svært tilgængelige områder. Men vores arborister kan også hjælpe med den brede naturpleje af udendørsområder med park og natur. Vi bistår med slåning af besværlige grønne arealer, skråninger eller enge, og vi hjælper med at etablere naturlig flora, udtynding af træer og buske, samt bekæmpelse af invasive arter som fx. bjørneklo og japansk pileurt.

– Plantning af træer
– Træbiologi
– Vitalisering af rødder
– Træsygdomme
– Svampearter og andre skadevoldere
– Træfældning
– Rodfræsning
– Rydning af alt fra buske til store træer
– Pleje og vedligehold af vandløb, vådområder og engområder
– Pleje af fortidsminder, stengærde, gamle volde og fredede områder
– Pleje og vedligehold af grønne områder
 • kronereducering af en arborist

Biodiversitet og bæredygtighed – det grønne grundlag

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er bæredygtighed og biodiversitet et kompas for alle opgaver.

Vi efteruddanner løbende vores fagfolk, så de altid kan tilbyde vore kunder de løsninger, der tager mest mulig hensyn til miljøet og vores natur.

Vi har blandt andet et tværfagligt samarbejde på tværs af alle afdelinger med vores chef for bæredygtighed og biodiversitet, ligesom vi helt har fjernet al brug af kemi, der ikke handler om invasive arter.

Hvad er en arborist?

Navnet arborist kommer af det latinske arboretum, der betyder ‘sted med træer’. Ordet ‘arboret’ er en anlægning af træer med fokus på forskning af skovbrug og botanik.

En arborist arbejder på samme måde med pleje af træer – både i form af beskæring, træfældning og andre former for pleje.

Anlægsgartner Gottlieb A/S’s arborister har også speciale i at klatre i træer, og vi kan derfor hjælpe med alt, hvad der har med pleje af træer at gøre.

 • Vi tilbyder bl.a. trærapporter, risikovurdering og værdisætning af træer

Hvad kan en arborist gøre for jer?

En arborist kan hjælpe med den generelle naturpleje af jeres erhvervsudendørsområde. Mere specifikt kan en arborist fx hjælpe med at klare følgende ting:

 • Plantning af træer
 • Træbiologi
 • Jordforbedring
 • Kronestabilisering
 • Træsygdomme
 • Svampearter og andre skadevoldere
 • Træfældning og -beskæring
 • Rodfræsning
 • Rydning af alt fra buske til store træer
 • Plejning af vandløb, vådområder og engområder
 • Plejning af fortidsminder, stengærder, gamle volde og fredede områder.

Mere end træfældning

Arborister kan hertil også hjælpe med den generelle naturpleje af jeres udendørsområder.

Har I brug for slåning af besværlige grønne arealer, skråninger eller enge, kan vi træde til og samtig hjælpe med en mere naturlig flora i jeres jordbund.

Her kan det være brugtbart med rydning eller udtynding af træer og buske samt bekæmpelse af invasive arter – som for eksempel bjørneklo og japansk pileurt.

Udrydning af disse ting kan udover en forbedring af den naturlige flora også hjælpe med at give flere levesteder for små, truede dyrearter.

Casper Frydenlund
Casper Frydenlund
Driftsleder – ETW-certificeret arborist

Få et uforpligtende tilbud på arborist-ydelser

Står I med et træ, som I ikke ved, hvad I skal gøre med, kan det være en fordel at få en arborist til at kigge på det. Vi hjælper nemlig med alle mulige og umulige problemer.

Det kan være hjælp til stammer eller kroner, der står skævt, spidse grenvinkler, indvokset bark eller unormalt lange grene. Det kan også være, at dit træ har sår, revner, døde grene, små blade eller ingen tilvækst. Der kan være skader på stammen, kronen af træet eller roIdløbet. Måske er roden ved at slippe som følge af kraftig blæst, eller på grund af det vandområde, det står i?

Problemerne kan være mange, men vi har erfaring med det meste og ser det som vores pligt at holde dit træ sundt og raskt på biologisk korrekt måde.

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med træpleje.


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker