Vi prioriterer biodiversitet

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S er det grønne ikke kun beplantning, men også en tilgang.

Vi sætter en stor ære i at holde os opdateret på udviklingen inden for biodiversitet og bæredygtige løsninger. Vi har hele tiden fokus på at opsøge den nyeste viden og udvikle vores kompetencer. Vores målsætning er at være blandt branchens mest veluddannede inden for området.

Efteruddannelse af medarbejdere i biodiversitet

Hos Anlægsgartner Gottlieb A/S efter- og videreuddanner vi løbende vores medarbejdere i, hvordan de bedst tager hensyn til natur, klima og biodiversitet på vores projekter. Det gælder alle arbejdsprocesserne ift. både anlæg og kloakarbejder, beplantning, grøn pleje og drift.

Beplantningsløsninger der øger biodiversitet

Når vi skal rådgive og vejlede vores kunder om løsninger inden for beplantning og anlæg, så gør vi det gerne med fokus på biodiversitet. Vi vejleder ud fra aktuelle terrænforhold og områdets potentialer og kompatible plantearter.

Vi deler af vores viden ift. at fremme forhold for hjemmehørende arter, fx. tiltag der tiltrækker insekter, dyr og fugle, både i anlægsperiode og efterfølgende vedligeholdelse.

Biodiverse tiltag:

Udgangspunkt i eksisterende terræn og registrerede arter
Beplantning med hjemmehørende arter
Genbrug af træstammer, grene og natursten
Mosaikklip
Inddrage evt. vand i området
Bekæmpelse af invasive arter

  • insekthotel, et eksempel på biodiversitet

Grøn service og pleje

Når vi hos Anlægsgartner Gottlieb A/S rådgiver og anlægger biodiverse udeområder, så er det med helhedsorienteret tilgang, hvor biodiversitet tænkes ind i både anlæg, beplantning, drift og pleje.  Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de enkelte arealers forhold som jordbundsforhold, lysforhold, terræn og beskaffenhed. Hvilke arter er naturligt forekommende, og hvad der er muligheder for. Vi indgår også i tæt dialog med kunden om fx. muligheder for at lade særlige områder gå fri af græsslåning. I stedet for at satse på mosaikklip ved fund af arter i græsarealer. Alternativt lade dem fremstå mere vilde med engblomster, kvas, sten og stammer fra områdets træer. 

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet defineres som variation i arter og økosystemer. Når vi arbejder med at øge biodiversiteten, så er det noget, der har en enorm stor betydning for vores fælles klima og trivsel og som gør en positiv forskel for naturen med omsorg for økosystemer og variation af arter.

Når vi hos Anlægsgartner Gottlieb A/S arbejder med biodiversitet, forholder vi os både til de eksisterende terrænforhold og hvordan man kan variere dem for at øge biodiversiteten. Vi ser på de grønne miljøer, hvilke naturligt tilhørende plantearter, der kan styrkes og etableres, og hvilke eventuelle invasive arter, der skal holdes nede for ikke at have en negativ indflydelse på biodiversiteten. Vi trækker også på vores viden om, hvilke arter og beplantning der skaber en rig og mangfoldig biodiversitet, og hvordan vi kan skabe områder, der også i driften har omsorg for naturen og klimaet.

Læs mere om vores biodiversitets-workshop hos Habitats A/S HER

Daniel Fevre Kronskov
Daniel Fevre Kronskov
Chef for Grøn Omstilling

Få et uforpligtende tilbud


Anlægsgartner Gottlieb dækker København, Sjælland, Fyn og Jylland

Vi dækker det
meste af Danmark

Anlægsgartner Gottlieb A/S servicerer kunder over det meste af landet. Vi udfører opgaver på Sjælland, Hovedstadsområdet, Fyn, Trekantsområdet og Vestjylland. Vi har afdelinger i Skibby, Roskilde, Aarhus og Esbjerg.

Her har vi afdelinger

Områder vi også dækker